Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-10-2001 ]

ΠΟΛ.1238/12.10.2001 Εισαγωγή του ευρώ ως κοινή νομισματική μονάδα - Επιταγές σε ευρώ

(Εισαγωγή του ευρώ ως κοινή νομισματική μονάδα - Επιταγές σε ευρώ )

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2001
Αρ.Πρωτ.: 1092449/5400-017/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισπρ. Δημ. Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ Α'
Πληροφορίες: Κ. Κούλης
Τηλέφωνα: 3635963

ΠΟΛ.: 1238

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή του Ευρώ ως κοινή νομισματική μονάδα - Επιταγές σε Ευρώ.
1092449/5400-017/0016/


1. Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2842/2000 (ΦΕΚ 207/Α') καθορίζονται ποια νομικά πρόσωπα δύνανται με ανέκκλητη δήλωσή τους να επιλέγουν ως νόμισμα το ευρώ για την τήρηση και εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων κατά τη μεταβατική περίοδο 1.1.2001 έως 31.12.2001.

2. Λόγω όμως πολλών ερωτημάτων εκ μέρους των ΔΟΥ σχετικά με τη δυνατότητα λήψης επιταγών σε ευρώ και από άλλα πρόσωπα πέραν των αναφερόμενων στην παραπάνω διάταξη, επικοινωνήσαμε με το Γραφείο Συμψηφισμού της Τράπεζας της Ελλάδος, το οποίο μας διαβεβαίωσε ότι η εξόφληση των επιταγών δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα.

3. Συνεπώς, για την αποφυγή προβλημάτων κατά τις συναλλαγές μεταξύ πολιτών και ΔΟΥ, μπορείτε να δέχεστε επιταγές και σε ευρώ, υπολογίζοντας το ποσό αυτών σε δραχμές με βάση τη σταθερή ισοτιμία των δύο νομισμάτων (1 ευρώ = 340,750 δρχ.).

4. Εξυπακούεται ότι οι σχετικές με την εξόφληση οφειλών προς το Δημόσιο με επιταγές εγκύκλιοι, ισχύουν και εν προκειμένω.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο