Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-10-2001 ]

ΠΟΛ.1233/10.10.2001 Προσδιορισμός καθαρού γεωργικού εισοδήματος από εκμετάλλευση ελαιόδεντρων διάσπαρτα φυτευμένων

(Προσδιορισμός καθαρού γεωργικού εισοδήματος από εκμετάλλευση ελαιόδεντρων διάσπαρτα φυτευμένων )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1053616/985/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ.: 1233

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός καθαρού γεωργικού εισοδήματος από εκμετάλλευση ελαιοδένδρων διάσπαρτα φυτευμένων.

1053616/985/Α0012/ΠΟΛ.1233/10.10.2001

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί αναφορικά με το θέμα, σας παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.2238/1994, το εισόδημα που προκύπτει από οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα, στην περίπτωση που δεν τηρούνται βιβλία του ΚΒΣ από τα οποία να εξάγεται λογιστικό αποτέλεσμα για τη δραστηριότητα αυτή, προσδιορίζεται με αντικειμενική μέθοδο.

2. Ετσι, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών εγκρίνονται οι πίνακες, για κάθε οικονομικό έτος, που καταρτίζονται από την επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 42 του Ν.2238/1994, με τα ποσά του καθαρού γεωργικού εισοδήματος για τα παραγόμενα προϊόντα της χώρας ανά στρέμμα καλλιεργούμενης γης και είδος εκτρεφόμενου ζώου ή κατά άλλη μονάδα παραγωγής, για όλες τις νομαρχίες του κράτους, με διάκριση των περιοχών σε πεδινές, ημιορεινές, ορεινές, αρδευόμενες ή μη.

3. Επισημαίνεται ότι η αραιή ή πυκνή φύτευση, καθώς και η μικρή ή μεγάλη καρποφορία των φυτών, δεν επηρεάζουν τον προσδιορισμό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος με βάση την αντικειμενική μέθοδο.

4. Ζήτημα όμως εγείρεται στις περιπτώσεις εκείνες όπου μεγάλες αγροτικές εκτάσεις καλύπτονται με καλλιέργειες δενδρωδών φυτών με πυκνότητα φύτευσης ένα ή δύο δέντρα ανά στρέμμα.

5. Για την εφαρμογή των διατάξεων της φορολογίας κεφαλαίου και ειδικότερα για τον προσδιορισμό της αξίας γης επί της οποίας θα επιβληθεί ο προβλεπόμενος φόρος, οι εκτάσεις με πυκνότητα φύτευσης λιγότερων από οκτώ (8) δέντρων ανά στρέμμα υπάγονται στην κατηγορία των αγρών μονοετούς καλλιέργειας και όχι σ' εκείνη των αγρών της πολυετούς καλλιέργειας.

6. Κατόπιν των ανωτέρω και για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 42 του Ν.2238/1994, που αναφέρονται στον προσδιορισμό του γεωργικού εισοδήματος με την αντικειμενική μέθοδο και για τις δενδρώδεις καλλιέργειες με πυκνότητα φύτευσης λιγότερων από οκτώ (8) δέντρων ανά στρέμμα, ως γεωργικό εισόδημα θα λαμβάνεται αυτό που αντιστοιχεί σε αγροτική έκταση με στρεμματική επιφάνεια ίση με τον αριθμό των στρεμμάτων που προκύπτει από τη διαίρεση του αριθμού των δέντρων δια του αριθμού οκτώ (8), δηλαδή του ελάχιστου αριθμού δέντρων που απαιτείται, προκειμένου να χαρακτηρισθεί ο αγρός ως πολυετούς καλλιέργειας. Ο υπόλοιπος αγρός θα φορολογηθεί ανάλογα με τη συνήθη εκμετάλλευσή του, π.χ. αγρός σπιτικός ή βοσκότοπος κ.λπ., εφόσον συντρέχει περίπτωση.

7. Επισημαίνεται ότι το βάρος της απόδειξης φέρει ο φορολογούμενος, ο οποίος υποχρεούται να προσκομίζει κάθε πρόσφορο στοιχείο, όπως συμβόλαια κ.λπ., από τα οποία προκύπτει η αλήθεια των ισχυρισμών του.

8. Το θέμα όμως ως πραγματικό, ανάγεται στην εξελεγκτική εξουσία του προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ.
 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο