Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-10-2001 ]

ΠΟΛ.1232/2.10.2001 Απαλλαγή από το φ.μ.α. Θεμηνιοπλήκτων.

(Απαλλαγή από το φ.μ.α. Θεμηνιοπλήκτων. )

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2001
Αρ.Πρωτ.: 1085352/425/Β0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1232

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από το φ.μ.α. Θεμηνιοπλήκτων.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 10 του ν.2576/1998 (ΦΕΚ 25Α) και 36 του ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17Α) που αναφέρονται στην αποκατάσταση των ζημιών από πλημμύρες, πυρκαγιές και κατολισθήσεις και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με το άρθρο 10 του ν.2576/1998 ορίζεται ότι οι διατάξεις για την αποκατάσταση των ζημιών από σεισμούς σε κτίρια εν γένει των νόμων 867/1979, 1048/1980, 1133/1981 και 1190/1981 εφαρμόζονται αναλόγως για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που προκαλούνται από πλημμύρες, πυρκαγιές και κατολισθήσεις, με τη επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 36 του ν.2459/1997.

Κατά συνέπεια, σε περίπτωση αγοράς ακινήτου για το οποίο έχει εγκριθεί δάνειο από την υπηρεσία Αποκατάστασης, Σεισμοπλήκτων ή άλλο δημόσιο φορέα, λόγω καταστροφής αυτού από πλημμύρα, πυρκαγιά ή κατολίσθηση, θα χορηγηθεί απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων μέχρι του ποσού του δανείου και της αρωγής, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις αιθ.1079819/504/29-7-97 ΠΟΛ.1209 και 1106248/619/19-12-97 ΠΟΛ.1331 εγκύκλιες διαταγές μας που εφαρμόζονται αναλογικά.


Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΦΩΤΙΑΔΗΣΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ 2576 (ΦΕΚ 25Α' 9-2-98)

............................................

Αρθρο 10

Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες και κατολισθήσεις

Οι διατάξεις για την αποκατάσταση των ζημιών από σεισμούς σε κτίρια και εν γένει των νόμων 867/1979 (ΦΕΚ 4Α'), 1048/1980 (ΦΕΚ. 101Α), 1133/1981 (ΦΕΚ. 54Α') και 1190/1981 (ΦΕΚ.203Α') εφαρμόζονται αναλόγως και για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που προκαλούνται από πλημμύρες, πυρκαγιές και κατολισθήσεις, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 36 του ν.2459/1997 (ΦΕΚ.17Α'). Τα ειδικότερα θέματα οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής, διαπίστωσης της έκτασης των ζημιών, χορήγησης σχετικών δανείων κ.λ.π. ρυθμίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

..........................................

..........................................

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2459 (ΦΕΚ. 17Α' 18/2/97)

..........................................

Αρθρο 36

Επιχορηγήσεις για ζημιές από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες

1. Στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, που πλήττονται από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες, εκτός σεισμών, δύναται να παρέχεται επιχορήγηση, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, για την αντιμετώπιση των ζημιών.

2. Η επιχορήγηση συνίσταται στη δωρεάν χρηματική ενίσχυση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και καταβάλλεται στους δικαιούχους μέσω του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.. Το ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

3. Η επιχορήγηση θα καλύπτει ζημιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, τα οποία κατεγράφησαν ως ολοσχερώς κατεστραμμένα.

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού ισχύουν και για την παροχή επιχορήγησης στις αντίστοιχες επιχειρήσεις των Νομών Κιλκίς και Φλώρινας, για την κάλυψη μέρους της απώλειας των εσόδων τους από την επιβολή οικονομικών αντιμέτρων στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.

5. Με την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας καθορίζονται οι διαδικασίες και οι λεπτομέρειες της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

.....................................

.....................................


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο