Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-09-2016 ]

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1142289 ΕΞ 2016 Πώληση οικοπέδου από ατομική επιχείρηση ανέγερσης και πώλησης οικοδομών

(Πώληση οικοπέδου από ατομική επιχείρηση ανέγερσης και πώλησης οικοδομών)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΕΑΦ Α 1142289 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΘΕΜΑ: Πώληση οικοπέδου από ατομική επιχείρηση ανέγερσης και πώλησης οικοδομών.

Σε απάντηση αίτησής σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.4172/2013, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις.

2. Συνεπώς, στα φορολογικά έτη που ξεκινούν από την 1.1.2014, τα κέρδη φυσικών προσώπων που ασκούν εμπορική, βιοτεχνική, βιομηχανική, γεωργική δραστηριότητα, ελευθέριο επάγγελμα και κάθε παρεχόμενη υπηρεσία, εντάσσονται στην κατηγορία εισοδήματος της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4172/2013 «εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα». Στην πιο πάνω κατηγορία ανήκει και το εισόδημα της ατομικής επιχείρησης ανέγερσης και πώλησης οικοδομών.

3. Περαιτέρω, με την παρ.23 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 οι διατάξεις του Κώδικα για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα των οικοδομικών επιχειρήσεων, εφαρμόζονται για ακίνητα για τα οποία η άδεια κατασκευής έχει εκδοθεί από την 1.1.2006 και μετά. Η παραπάνω μεταβατική διάταξη έχει εφαρμογή σε οικοδομικές επιχειρήσεις που πωλούν «οικοδομές» δηλαδή «κτίσμα».

4. Κατά την πάγια θέση της διοίκησης (σχετικά τα 1100387/1624/Α0012/14.1.2002 και 1057712/1048/Α0012/2.6.2008 έγγραφα), η πώληση οικοπέδου οικοδομικής επιχείρησης φορολογείται λογιστικά (έσοδα μείον δαπάνες) και όχι με τον τεκμαρτό υπολογισμό των κερδών, δηλαδή με τη χρήση συντελεστή επί ακαθαρίστων εσόδων (άρθρο 34 του ν.2238/1994 για χρήσεις μέχρι 31.12.2013).

5. Στην αίτηση σας μας ρωτάτε για τον τρόπο φορολόγησης της πώλησης οικοπέδου ή αγροτεμαχίου ατομικής οικοδομικής επιχείρησης μετά την 1.1.2014 και την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013).

6. Ύστερα από τα παραπάνω, το αγροτεμάχιο ή οικόπεδο ατομικής οικοδομικής επιχείρησης, δεν αποτελεί οικοδομή-κτίσμα, για να έχει εφαρμογή η μεταβατική διάταξη της παρ. 23 του άρθρου 72 του ν.4172/2013. Τέλος, είτε ως «πάγιο», είτε ως «πρώτη ύλη» για την παραγωγική διαδικασία της οικοδομικής επιχείρησης, σε κάθε περίπτωση το κέρδος από την πώληση αγροτεμαχίου ή οικοπέδου, φορολογείται λογιστικά ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ευθύμιος ΣαΐτηςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο