Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-10-2001 ]

ΠΟΛ.1231/8.10.2001 Ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα εφάπαξ ποσά φόρου που καταβάλλουν επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ, για τη χρήση 2001 (οικονομικό έτος 2002)

(Ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα εφάπαξ ποσά φόρου που καταβάλλουν επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ, για τη χρήση 2001 (οικονομικό έτος 2002) )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1093449/1509/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ.: 1231

ΘΕΜΑ: Ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα εφάπαξ ποσά φόρου που καταβάλλουν επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ, για τη χρήση 2001 (οικον. έτος 2002).
1093449/1509/Α0012/ΠΟΛ.1231/8.10.2001

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 προβλέπεται η καταβολή συγκεκριμένων ποσών φόρων για επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια, διαμερίσματα και κάμπινγκ, που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ, με το οποίο εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση για τη δραστηριότητα αυτή.

2. Τα ποσά του φόρου που οφείλουν να καταβάλουν ετησίως οι πιο πάνω επιχειρήσεις, αναγόμενα σε ετήσιο καθαρό εισόδημα με βάση τη φορολογική κλίμακα του άρθρου 9 του Ν.2238/1994 οικονομικού έτους 2002, προσεγγίζουν στα παρακάτω ποσά καθαρού εισοδήματος, κατά περίπτωση: Αριθμός

δωματίων Αντίστοιχο

εισόδημα


1

2.560.000


2

2.904.000


3

3.057.333


4

3.210.667


5

3.364.000


6

3.517.333


7

3.670.667


8

3.824.000


9

3.977.833


10

4.130.667


Για κάθε δωμάτιο πάνω από τα δέκα (10) το αντίστοιχο εισόδημα αυξάνεται κατά 153.000 δρχ.

Αριθμός μονόχωρων

διαμερισμάτων Αντίστοιχο

εισόδημα


1

2.660.000


2

2.970.667


3

3.157.333


4

3.344.000


5

3.530.667


6

3.717.333


7

3.904.000


8

4.090.667


9

4.277.333


10

4.464.000


Για κάθε μονόχωρο διαμέρισμα πάνω από τα δέκα (10) το αντίστοιχο εισόδημα αυξάνεται κατά 187.000 δρχ.

Αριθμός δίχωρων διαμερισμάτων Αντίστοιχο Εισόδημα


1

2.850.667


2

3.104.000


3

3.357.333


4

3.610.667


5

3.864.000


6

4.117.333


7

4.370.667


8

4.588.000


9

4.714.667


10

4.841.333


Για κάθε δίχωρο διαμέρισμα πάνω από τα δέκα (10) το αντίστοιχο εισόδημα αυξάνεται κατά 127.000 δρχ.

Αριθμός τρίχωρων διαμερισμάτων Αντίστοιχο εισόδημα


1

2.984.000


2

3.370.667


3

3.757.333


4

4.144.000


5

4.530.667


6

4.734.667


7

4.928.000


8

5.121.333


9

5.314.667


10

5.508.000


Για κάθε τρίχωρο διαμέρισμα πάνω από τα δέκα (10) το αντίστοιχο εισόδημα αυξάνεται κατά 194.000 δρχ.

Αριθμός θέσεων κάμπινγκ Αντίστοιχο εισόδημα Αριθμός θέσεων κάμπινγκ Αντίστοιχο εισόδημα Αριθμός θέσεων κάμπινγκ Αντίστοιχο Εισόδημα


40

4.908.000

72

5.974.667

104

7.041.333


41

4.941.333

73

6.008.000

105

7.074.667


42

4.974.667

74

6.041.333

106

7.108.000


43

5.008.000

75

6.074.667

107

7.141.333


44

5.041.333

76

6.108.000

108

7.174.667


45

5.074.667

77

6.141.333

109

7.208.000


46

5.108.000

78

6.174.667

110

7.241.333


47

5.141.333

79

6.208.000

111

7.274.667


48

5.174.667

80

6.241.333

112

7.308.000


49

5.208.000

81

6.274.667

113

7.341.333


50

5.241.333

82

6.308.000

114

7.374.667


51

5.274.667

83

6.341.333

115

7.408.000


52

5.308.000

84

6.374.667

116

7.441.333


53

5.341.333

85

6.408.000

117

7.474.667


54

5.374.667

86

6.441.333

118

7.508.000


55

5.408.000

87

6.474.667

119

7.541.333


56

5.441.333

88

6.508.000

120

7.574.667


57

5.474.667

89

6.541.333

121

7.608.000


58

5.508.000

90

6.574.667

122

7.641.333


59

5.541.333

91

6.608.000

123

7.674.667


60

5.574.667

92

6.641.333

124

7.708.000


61

5.608.000

93

6.674.667

125

7.741.333


62

5.641.333

94

6.708.000

126

7.774.667


63

5.674.667

95

6.741.333

127

7.808.000


64

5.708.000

96

6.774.667

128

7.841.333


65

5.741.333

97

6.808.000

129

7.874.667


66

5.774.667

98

6.841.333

130

7.908.000


67

5.808.000

99

6.874.667

131

7.941.333


68

5.841.333

100

6.908.000

132

7.970.750


69

5.874.667

101

6.941.333

133

7.995.750


70

5.908.000

102

6.974.667


71

5.941.333

103

7.008.000


Για κάθε θέση κάμπινγκ πάνω από τις εκατόν τριάντα τρεις (133) το αντίστοιχο εισόδημα αυξάνεται κατά 25.000 δρχ.

3. Το ποσό του εισοδήματος που αντιστοιχεί στο ποσό του φόρου που καταβλήθηκε από το φορολογούμενο, με βάση τον παραπάνω πίνακα, θα γραφτεί από αυτόν στους Κωδικούς 659-660 του Πίνακα 5 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2002. Αυτό, προκειμένου με το ποσό αυτό εισοδήματος ο φορολογούμενος να μειώσει την ετήσια δαπάνη διαβίωσης με την οποία ενδέχεται να επιβαρύνεται στη συγκεκριμένη χρήση ή να επικαλεσθεί αυτό στο μέλλον για μείωση του τεκμηρίου, ως κεφάλαιο που απαλλασσόταν από το φόρο και δεν αναλώθηκε.

4. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει παιδιά που συνοικούν μαζί του και τον βαρύνουν, τα παραπάνω ποσά εισοδήματος θα προσαυξάνονται κατά 250.000 δρχ. για κάθε παιδί.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο