Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-03-2017 ]

Αρ. πρωτ.: Γ4β/Γ.Π. οικ. 21572/ 2017 Σχετικά με τον τύπο της βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος υγείας

(Σχετικά με τον τύπο της βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος υγείας)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 21 - 3 - 2017
Αρ.Πρωτ.Γ4β/Γ.Π. οικ. 21572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 10443 Αθήνα
Πληροφορίες : Σ. Κωνστάντη
Τηλέφωνο : 213 2161501
E-Mail : [email protected]

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τον τύπο της βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος υγείας.

ΣΧΕΤ. Η αριθμ. Υ7/Γ.Π./6701/28.3.2012 εγκύκλιός μας.

Λόγω υποβληθέντων ερωτημάτων στην υπηρεσία μας σχετικά με τον τύπο της χορηγούμενης βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος υγείας και για λόγους απλοποίησης των γραφειοκρατικών διαδικασιών καθώς και για τη συντομότερη πρόσβαση των επαγγελματιών υγείας στην εργασία, τροποποιείται ο αναφερόμενος στην αριθμ. Υ7/Γ.Π./6701/28.3.2012 εγκύκλιό μας τύπος βεβαίωσης και καθιερώνεται ως το υπόδειγμα και καταργείται κάθε προηγούμενη εγκύκλιός μας:(1) Αναγράφονται τα στοιχεία του φυσικού προσώπου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΦΜ).
(2) Αναγράφεται το επάγγελμα για το οποίο χορηγείται η παρούσα βεβαίωση, σύμφωνα με τον τίτλο όπως ακριβώς ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.
(3) Αναγράφεται η ημερομηνία από την οποία ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκεί ελεύθερα το επάγγελμα, η οποία είναι η ίδια με την ημερομηνία (4).
(4) Αναγράφεται ο τόπος και η ημερομηνία.Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο