Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-03-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ.Ε 1042495 ΕΞ 2017 Ανάρτηση στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης προσκλήσεων πιστωτών στο πλαίσιο της έκτακτης διαδικασίας ειδικής διαχείρισης (άρθρα 68 επ. ν. 4307/2014)

(Ανάρτηση στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης προσκλήσεων πιστωτών στο πλαίσιο της έκτακτης διαδικασίας ειδικής διαχείρισης (άρθρα 68 επ. ν. 4307/2014))

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ.Ε 1042495 ΕΞ 2017
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε'

Ταχ. Δ/νση:Πανεπιστημίου 20
Ταρ. Κώδικας:106 72 Αθήνα
Πληροφορίες:Δ. Κούλου
Τηλέφωνο:210 3613274
Fax:210 3635077
Url:www.aade.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση :Θεσ/νίκης και Χανδρή 1
Ταχ. Κώδικας :183 46 Μοσχάτο
Πληροφορίες :Ν. Καλατζής
Τηλέφωνο :210 4803236
Fax:210 4802589
Url:www.aade.gr

ΘΕΜΑ: Ανάρτηση στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης προσκλήσεων πιστωτών στο πλαίσιο της έκτακτης διαδικασίας ειδικής διαχείρισης (άρθρα 68 επ. ν. 4307/2014)

Σας ενημερώνουμε ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή διαδικασία ανάρτησης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης http://www.publicrevenue.gr/kpi/public/archive/28103/ προσκλήσεων πιστωτών στο πλαίσιο της έκτακτης διαδικασίας ειδικής διαχείρισης (άρθρα 68 επ. ν. 4307/2014). Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω ανάρτηση προβλέπεται, μεταξύ άλλων διατυπώσεων δημοσιότητας, από τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 8 του άρθρου 73 και την παράγραφο 1 του άρθρου 77 του ν. 4307/2014 και αφορά τις κάτωθι πράξεις του ειδικού διαχειριστή:

1) πρόσκληση για τη διενέργεια ενός ή περισσοτέρων δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών για την εκποίηση του ενεργητικού της υπό ειδική διαχείριση επιχείρησης, ως σύνολο ή ως μέρη, κατά περίπτωση (άρθρο 73 παρ. 4),

2) πρόσκληση για συνέλευση πιστωτών με σκοπό τη λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολή ή μη στο δικαστήριο αίτησης αποδοχής κατατεθείσας προσφοράς, σε περίπτωση που κατά το δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό κατατέθηκε μία μόνο προσφορά (άρθρο 73 παρ. 8) και

3) πρόσκληση αναγγελίας απαιτήσεων των πιστωτών (άρθρο 77 παρ. 1), προκειμένου να γίνει διανομή του προϊόντος της ειδικής διαχείρισης κατά τις διατάξεις του ΚΠολΔ. ν. (άρθρο 77 παρ. 3).

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία για την αναγγελία των απαιτήσεων των πιστωτών σε βάρος της υπό ειδική διαχείριση επιχείρησης είναι 1 μήνας από τη δημοσιοποίηση της σχετικής πρόσκλησης με τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 73 του ν. 4307/2014, στην οποία παραπέμπει η παράγραφος 1 του άρθρου 77 του ίδιου νόμου.Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο