Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-03-2017 ]

Αριθμ. πρωτ.: Α 17128/1154/ 2017 Διαβίβαση εγγράφου Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί της θέσης Φ.Δ.Χ. και Ε.Δ.Χ. οχημάτων σε προσωρινή ακινησία κατά την υπ' αριθμ. Φ.10035/2523/131 (Β' 2896) κ.υ.α.

(Διαβίβαση εγγράφου Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί της θέσης Φ.Δ.Χ. και Ε.Δ.Χ. οχημάτων σε προσωρινή ακινησία κατά την υπ' αριθμ. Φ.10035/2523/131 (Β' 2896) κ.υ.α.)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2017
Αριθμ. Πρωτ.: Α 17128/1154
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση :Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Τ.Κ.:10191 Παπάγου, Αθήνα
Πληροφορίες:Κ. Σαρρή
Τηλέφωνο:210 6508094
FAX:2106508451

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση εγγράφου Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί της θέσης Φ.Δ.Χ. και Ε.Δ.Χ. οχημάτων σε προσωρινή ακινησία κατά την υπ' αριθμ. Φ.10035/2523/131 (Β' 2896) κ.υ.α.

Σχετ.: Το υπ' αριθμ. 277444/22.2.2017 έγγραφο της Δ/νσης Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.


Σας κοινοποιείται το ως άνω σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί της θέσης Ε.Δ.Χ. και Φ.Δ.Χ. οχημάτων σε προσωρινή ακινησία κατά την υπ' αριθμ. Φ.10035/2523/131/7.9.2016 (Β' 2896) κ.υ.α. και παρακαλούμε για την εφαρμογή των οριζόμενων σε αυτό.

Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση επί των θιγόμενων στο σχετικό έγγραφο, μπορείτε να επικοινωνείτε απ' ευθείας με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.H ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Μ. ΒΑΝΙΩΤΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Κατερίνα Σαρρή


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο