Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-09-2001 ]

ΠΟΛ.1226/28.9.2001 Υποχρέωση απόδοσης στο Δημόσιο του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας από το λήπτη πλαστού εικονικού ή νοθευμένου στοιχείου, σύμφωνα με την παραγρ. 12 του αρθ. 8 του N.1882/90 μετά την έναρξη ισχύος, του Ν. 2523/1997 .

(Υποχρέωση απόδοσης στο Δημόσιο του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας από το λήπτη πλαστού εικονικού ή νοθευμένου στοιχείου, σύμφωνα με την παραγρ. 12 του αρθ. 8 του N.1882/90 μετά την έναρξη ισχύος, του Ν. 2523/1997 .)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1090559/5360/673/Α0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.:1226

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση απόδοσης στο Δημόσιο του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας από το λήπτη πλαστού εικονικού ή νοθευμένου στοιχείου, σύμφωνα με την παραγρ. 12 του άρθρου 8 του Ν.1882/1990 μετά την έναρξη ισχύος, του Ν.2523/1997.

Σας κοινοποιούμε την 86/2001 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. σχετικά με το προαναφερόμενο θέμα, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών.  

Το Γ΄ Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στη γνωμοδότηση αυτή διατύπωσε κατά πλειοψηφία την άποψη, η οποία έγινε αποδεκτή, ότι η διάταξη της παραγρ. 12 του αρθ. 8 του Ν. 1882/1990 , αναφερόμενη σε ειδική κύρωση, χρηματικού μεν περιεχομένου, μη οριζόμενη όμως από το νόμο ως πρόστιμο ή πρόσθετος φόρος, έχουσα δε κυρίως αποζημιωτικό χαρακτήρα, συνεχίζει να ισχύει και μετά την έναρξη ισχύος του Ν.2523/1997 με τις διατάξεις του οποίου καταργείται κάθε άλλη διάταξη που προβλέπει την επιβολή μόνο πρόσθετων φόρων και προστίμων, ενώ δεν θίγονται διατάξεις που προβλέπουν "άλλες συνέπειες για παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας".  

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  

ΑΝΤ. ΠΛΟΥΜΑΚΗΣ  

    
 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο