Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-01-2002 ]

ΠΟΛ.1045/20.1.2002 Ποσοστό τόκου υπερημερίας

(Ποσοστό τόκου υπερημερίας)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2002
Αριθμ.Πρωτ.:1009521/474-13/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 16η (Είσπρ. Δημ. Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Κ. Κούλης
Τηλέφωνο: 3635963

ΠΟΛ 1045

ΘΕΜΑ: Ποσοστό τόκου υπερημερίας.

(Υπ. Οικ. 1009521/ΠΟΛ.1045/30.01.2002)

ΣΧΕΤ.: Η αριθ. 1051752/3002-13/0016/2000 εγκύκλιος.

Σε συνέχεια της παραπάνω εγκυκλίου που αναφέρεται στο ποσοστό του τόκου υπερημερίας, με το οποίο επιβαρύνονται οι καταλογισμοί από απαιτήσεις του Δημοσίου για τα ποσά φόρων ή τελών που εισπράχθηκαν από τις Τράπεζες, ή άλλα πιστωτικά Ιδρύματα και δεν αποδόθηκαν εμπρόθεσμα σ' αυτό καθώς και οι λοιπές οφειλές που επιβαρύνονται με τόκο υπερημερίας σας πληροφορούμε ότι μειώθηκε το ποσοστό του νομίμου και εξ' υπερημερίας τόκου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 ν. 2842/00 και διαμορφώθηκε ως εξής:

α. από 31.8.2001 έως 17.9.2001 σε ποσοστό 12,25% ετησίως
β. « 18.9.2001 «8.11.2001 <· « 11,75% «
γ. « 9.11.2001 « σήμερα « 11,25% «
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο