Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-03-2017 ]

Αριθμ. 2/ 6063/0004/ 2017 Αναστολή λειτουργίας οργανικών μονάδων Περιφερειακών Επιχειρησιακών Διευθύνσεων Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών

(Αναστολή λειτουργίας οργανικών μονάδων Περιφερειακών Επιχειρησιακών Διευθύνσεων Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. 2/ 6063/0004

(ΦΕΚ Β' 760/10-3-2017)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 32 του ν. 1828/1989 «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (Α’ 2), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 2443/1996 (Α΄265), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 12 άρθρου 55 του ν. 9002/2011 (Α΄ 180).

β) του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 178), όπως ισχύει.

2. Τα αριθ. ΕΜΠ110 ΕΞ/4.11.2016 και ΕΜΠ194/19.1.2017 έγγραφα της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Το από 23.1.2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γραφείου της Υφυπουργού Οικονομικών.

4. Τις αριθ. 2/99718/0004/29.12.2016 και 2/99719/0004/29.12.2016 αποφάσεις μετακίνησης υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών.

5. Την ανάγκη αποτελεσματικής λειτουργίας και μείωσης του λειτουργικού κόστους των Υπηρεσιών της ανωτέρω Ειδικής Γραμματείας.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Αναστέλλουμε τη λειτουργία των κάτωθι Υπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών:

i. Τμήμα Ε’-Ερευνών Ρόδου της Β’ Υποδιεύθυνσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Π.Δ.Δ.Ο.Ε.) Αττικής-Αιγαίου.

ii. Τμήμα Δ’-Ερευνών Μυτιλήνης της Γ’ Υποδιεύθυνσης της Π.Δ.Δ.Ο.Ε. Αττικής-Αιγαίου.

Β. Οι καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητες που ασκούνται από τις ανωτέρω Υπηρεσίες θα ασκούνται εφεξής από την Π.Δ.Δ.Ο.Ε. Αττικής Αιγαίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2017

Ο Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο