Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-03-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: 30/003/000/768 Αποστολή Σχεδίου Επισήμου Ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας του Τμήματος Aλκοόλης και Ποτών με Αλκοόλη της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων για το έτος 2017

(Αποστολή Σχεδίου Επισήμου Ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας του Τμήματος Aλκοόλης και Ποτών με Αλκοόλη της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων για το έτος 2017)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 08-03-2017
Αρ. Πρωτ. 30/003/000/768

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ και ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ A'

Ταχ. Δ/νση: Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κωδικας: 11521-Αθήνα
Τηλεομοιοτυπία: 210 6468272
Πληροφορίες: Π. Μαλλιωτάκης
Τηλέφωνο: 210 6479000
e-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: «Αποστολή Σχεδίου Επισήμου Ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας του Τμήματος Aλκοόλης και Ποτών με Αλκοόλη της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων για το έτος 2017».

Σας αποστέλλουμε το Σχέδιο Επισήμου Ελέγχου, του έτους 2017, στους τομείς αρμοδιότητας της Διεύθυνσής μας σχετικά με την αιθυλική αλκοόλη και τα αποστάγματα, τα αλκοολούχα ποτά, τον οίνο, ως και τον ζύθο και τα προϊόντα ζύθου, για τις δικές σας ενέργειες.

Για τη σύνταξη του σχεδίου ελήφθησαν γενικά υπόψη τα αποτελέσματα εφαρμογής του αντίστοιχου Σχεδίου των προηγουμένων ετών. Το σχέδιο περιλαμβάνει αντίστοιχα τέσσερα κεφάλαια: (Ι) Αιθυλική Αλκοόλη και Αποστάγματα, (ΙΙ) Αλκοολούχα Ποτά, (ΙΙΙ) Οίνος και (IV) Ζύθος.

Οι Χ.Υ. και τα τμήματα Χ.Υ. θα πρέπει να προγραμματίσουν τους σχετικούς ελέγχους, για το 2017, με βάση το αποστελλόμενο σχέδιο, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τις αντίστοιχες Χ.Υ. εργαστηριακής υποστήριξής τους -όπου αυτό προβλέπεται.

Όσον αφορά τον τρόπο καταγραφής των αποτελεσμάτων του Επισήμου Ελέγχου, βάσει του κατά τα ανωτέρω αποστελλομένου Σχεδίου, θα αποσταλούν εγκαίρως σχετικές οδηγίες.


Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Σ. ΣΑΜΙΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο