Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-09-2001 ]

ΠΟΛ.1219/18.9.2001 Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης για τις επιχειρήσεις "σούπερ - μάρκετ"

(Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης για τις επιχειρήσεις "σούπερ - μάρκετ")

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1087241/688/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ.: 1219

Θέμα: Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης για τις επιχειρήσεις «Σούπερ – Μάρκετ».

1087241/688/0015/ΠΟΛ.1219/18.9.2001

Εχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις της περ. γ' (υποπερ. γβ') του άρθρου 38 του Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ 84/Α'), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 40 του άρθρου 9 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α').

2. Την υπ' αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

3. Το γεγονός ότι η υπ' αριθ. 1116682/1082/0015/ΠΟΛ.1311/20.12.2000 (ΦΕΚ 9/Β'/10.1.2001) απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία ρυθμίστηκε ο τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης για τις επιχειρήσεις "σούπερ - μάρκετ", λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2001 ή την 30ή Ιουνίου 2002 ή άλλη ημερομηνία εντός του 2002 (για τις επιχειρήσεις που κλείνουν διαχειριστική περίοδο στις 30 Ιουνίου ή άλλη ημερομηνία).

4. Το ότι από 1ης Ιανουαρίου 2002 εφαρμόζεται υποχρεωτικά το ευρώ και οι επιχειρήσεις έχουν να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα θέματα μετάπτωσης από δραχμές σε ευρώ (αλλαγές προγραμμάτων, φ.τ.μ. κ.λπ.).

5. Τη σχετική πρόταση της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων (Ε.Λ.Β.), όπως διατυπώθηκε κατά τη συνεδρίαση της 25.7.2001.

6. Τέλος, ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις των σούπερ - μάρκετ να τηρήσουν το βιβλίο αποθήκης για μία ακόμη χρήση με τον τρόπο που όριζε η υπ' αριθ. 1116682/1082/0015/ΠΟΛ.1311/20.12.2000 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.

Για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν μετά από τη λήξη της ισχύος της παρούσας απόφασης, το βιβλίο αποθήκης να τηρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992) κατά την εισαγωγή και εξαγωγή.


2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο