Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-08-2001 ]

ΠΟΛ.1214/29.8.2001 Γνωστοποίηση της τιμής του κοινού παρθένου ελαιόλαδου οξύτητας 2-3,3% ελαιοκομικού έτους 2001-2002 για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας

(Γνωστοποίηση της τιμής του κοινού παρθένου ελαιόλαδου οξύτητας 2-3,3% ελαιοκομικού έτους 2001-2002 για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας )

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1080402/1132/Τ & ΕΦ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'
Πληροφορίες: Α. Δασκαλάκη
Τηλέφωνο: 3642922

ΠΟΛ.: 1214

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση της τιμής του κοινού παρθένου ελαιολάδου οξύτητας 2-3,3% ελαιοκομικού έτους 2001 –2002 για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας.

1080402/1132/Τ.Ε.Φ./ΠΟΛ.1214/29.8.2001

Με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2 του Α.Ν.112/1967, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 102 του Ν.1402/1983, η εισφορά δακοκτονίας ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας λαδιού που παράγεται και υπολογίζεται στη μικρότερη τιμή συγκέντρωσης (παρέμβασης) μεταξύ εκείνων που καθορίζονται για τις ποιότητες των βρώσιμων λαδιών κατά το χρόνο της παραγωγής, δηλαδή στην τιμή παρέμβασης για το κοινό παρθένο ελαιόλαδο οξύτητας 2-3,3%.

Με τις ίδιες διατάξεις, η εισφορά δακοκτονίας στις πωλούμενες χονδρικά από τους παραγωγούς ή τους εντολοδόχους αυτών ελιές, ορίζεται όπως και πριν σε ποσοστό 2% επί της τιμολογιακής αξίας πώλησής τους.

Για το ελαιοκομικό έτος 2001-2002, ως τιμή συγκέντρωσης (παρέμβασης) για το κοινό παρθένο ελαιόλαδο οξύτητας 2-3,3% θα λαμβάνεται, όπως προκύπτει από το υπ' αριθ. 389844/23.8.2001 έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας, το ποσό των 615,326 δρχ. (1,81 ευρώ) ανά κιλό, στο οποίο αναλογεί εισφορά δακοκτονίας 12,306 δρχ. (0,04 ευρώ), δηλαδή 615,326 x 2% = 12,306 δρχ. (1,81 x 2% = 0,04 ευρώ).

Τα παραπάνω παρακαλούμε να ανακοινώσετε στους ελαιοτριβείς της περιφέρειάς σας.

Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο υπολογισμού κ.λπ. της εισφοράς δακοκτονίας έχουν δοθεί με την υπ' αριθ. Σ.4309/153/19/1.12.1983 εγκύκλιο.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο