Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-03-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: ΔΙΕΙΣΦΜΜ/ 164/ 311048/ 2017 Παράταση της προθεσμίας καταβολής εισφορών έτους 2016 των ασφαλισμένων του πρώην Ταμείου Νομικών (ΤΑΝ)

(Παράταση της προθεσμίας καταβολής εισφορών έτους 2016 των ασφαλισμένων του πρώην Ταμείου Νομικών (ΤΑΝ))

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Αθήνα , 1 /3 / 2017
Αρ. Πρωτ: ΔΙΕΙΣΦΜΜ/164/311048

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18
104 32 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: ΠΟΡΤΟΚΑΛΗ ΦΙΛΙΩ
Τηλέφωνο: 2105285665 fax : 2105228857
e-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: «Παράταση της προθεσμίας καταβολής εισφορών έτους 2016 των ασφαλισμένων του πρώην Ταμείου Νομικών (ΤΑΝ)».

Σας ενημερώνουμε ότι με την αριθ. 46/8/23.2.2017 (ΑΔΑ: ΨΩΔ5465ΧΠΙ-Τ7Ω) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ αποφασίστηκε η παράταση μέχρι 31-3-2017 της καταβολής των εισφορών του έτους 2016 των ασφαλισμένων που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του πρώην Ταμείου Νομικών (ΤΑΝ) και των συναφών τομέων Κλάδου Υγείας.

Παρακαλούμε να λάβουν γνώση όλες οι Υπηρεσίες αρμοδιότητάς σας.Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Φ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο