Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-01-2002 ]

ΠΟΛ.1044/29.1.2002 Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας I.Κ.Α.

(Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας I.Κ.Α.)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2002
Αριθμ.Πρωτ.: 1006915/58/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες; Δ. Καρύδη
Τηλέφωνο: 3638389

ΠΟΛ 1044

ΘΕΜΑ: Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας Ι.Κ.Α.
(Υπ. Οικ. 1006915/πολ. 1044/29.01.2002)

Σε συνέχεια προηγούμενων εγκυκλίων μας, με τις οποίες δόθηκαν πληροφορίες και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 παρ. 1 του Ν. 2084/1992 και ύστερα από την με αριθμό 102/2001 εγκύκλιο του Ι.Κ.Α. με θέμα «προσαρμογή στο Ευρώ των διαδικασιών Ασφάλισης και Εσόδων» και το με αριθμό πρωτ. Ε57/89/31-12-2001 γενικό έγγραφο του Ι.Κ.Α., σας γνωρίζουμε ότι για τη θεώρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών, χορηγείται από το Ι.Κ.Α. το συνημμένο Υπόδειγμα 3 των βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας, στο οποίο το δραχμικό όριο των 2.000.000 έχει μετατραπεί και αναπροσαρμοστεί σε 6.000 Ευρώ.

Διευκρινίζεται ότι οι βεβαιώσεις που εκδίδονται από 1.1.2002 θα αναγράφουν αποκλειστικά, ποσά σε Ευρώ (ύψος οφειλής κ.λπ.).

Οι βεβαιώσεις με ημερομηνία έκδοσης έως 31.12.2001, των οποίων η διάρκεια ισχύος εκτείνεται εντός του 2002, εξακολουθούν να ισχύουν, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση, συμπλήρωση ή αντικατάσταση τους.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο