Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-02-2017 ]

Αρ. πρωτ.: οικ. 8539/ 475/ 2017 Αποζημίωση Ε.Φ.Κ.Α. για παρεχόμενες υπηρεσίες προς τρίτους

(Γνωστοποίηση διατάξεων σχετικά με αποζημίωση Ε.Φ.Κ.Α. για παρεχόμενες υπηρεσίες προς τρίτους)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Αθήνα,23/2/2017
Αρ. Πρωτ.: οικ.8539/475

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ Π/Υ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β’

Τηλέφωνο: 2103368310

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων σχετικά με αποζημίωση Ε.Φ.Κ.Α. για παρεχόμενες υπηρεσίες προς τρίτους.

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 236, τεύχος Α΄/19.12.2016 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4445/2016 «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και άλλες διατάξεις».

Ειδικότερα:

Με το άρθρο 63 του ν.4445/2016 θεσπίζεται από 1/1/2017 ποσοστό αποζημίωσης 2% επί του συνόλου από τον Ε.Φ.Κ.Α. εισπραττομένων εσόδων υπέρ των κάτωθι:

α) Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.),

β) Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.),

γ) Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.).

Το ποσό της αποζημίωσης παρακρατείται κάθε μήνα από το ποσό προς απόδοση των συνεισπραττόμενων από τον Ε.Φ.Κ.Α. εισφορών προς τους φορείς της προηγούμενης παραγράφου.

Ειδικότερα, το ποσοστό αποζημίωσης για τις προσφερόμενες από το Κ.Ε.Α.Ο. υπηρεσίες καθορίζεται σε ποσοστό 0,50% του ποσού που εισπράττει το Κ.Ε.Α.Ο.

Το ποσό της αποζημίωσης παρακρατείται κάθε μήνα από το ποσό προς απόδοση των εισπραττόμενων από το Κ.Ε.Α.Ο. εισφορών για τον Ε.Φ.Κ.Α.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο