Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-07-2001 ]

ΠΟΛ.1203/25.7.2001 Παράταση προθεσμίας άρθρου 10, παρ. 6 του Ν.Δ.3082/1954

(Παράταση προθεσμίας άρθρου 10, παρ. 6 του Ν.Δ.3082/1954 )

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1071570/321/Α0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: ¶ντα Μαντά
Τηλέφωνα: 3253772, 3253767

ΠΟΛ.: 1203

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας άρθρου 10 παρ.6 του ν.δ. 3082/54.
1071570/321/Α0013/

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ' αριθ. Κ.13061/1973 (ΦΕΚ 1267/Β'/22.10.1973) απόφασης, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 67, παρ. 1 του Ν.Δ.118/1973 (ΦΕΚ 202/Α'), ορίζεται ότι μεταξύ των εγγράφων και των δικαιολογητικών που πρέπει να επισυνάπτονται στη δήλωση φόρου κληρονομίας είναι και το πιστοποιητικό του γραμματέα πρωτοδικών περί μη δημοσίευσης διαθήκης στην περίπτωση της εξ αδιαθέτου διαδοχής ή περί μη δημοσίευσης νεότερης διαθήκης, αν έχει ήδη δημοσιευθεί.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 6 του Ν.Δ.3082/1954, ορίζεται ότι μετά από έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου είναι απαράδεκτη η αίτηση για έκδοση κληρονομητηρίου, καθώς και η υποβολή δήλωσης φόρου κληρονομίας στις ΔΟΥ, εφόσον δεν προσκομίζεται και βεβαίωση του γραμματέα πρωτοδικών περί ύπαρξης ή μη διαθήκης.

Η εξάμηνη αυτή προθεσμία παρατεινόταν διαρκώς μέχρι και σήμερα με νόμους και προεδρικά διατάγματα κατ' εξουσιοδότηση αυτών. Με το Π.Δ.50/1999 (ΦΕΚ 52/Α'/18.3.1999) η πιο πάνω προθεσμία παρατάθηκε μέχρι 31.3.2001 και με το Π.Δ.95/2001 (ΦΕΚ 88/Α'/27.4.2001) παρατείνεται η ανωτέρω προθεσμία μέχρι 31.12.2001.

Η αναβολή εφαρμογής της διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 10 του Ν.Δ.3082/1954 δόθηκε γιατί σε ορισμένα Πρωτοδικεία της χώρας υπάρχει αδυναμία έκδοσης της προαναφερθείσας βεβαίωσης.

3. Κατά την υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομίας και τον έλεγχο των δικαιολογητικών που επισυνάπτονται σ' αυτές, παρακαλούμε να είστε ελαστικοί στην προσκόμιση της βεβαίωσης του γραμματέα πρωτοδικών περί μη δημοσίευσης διαθήκης ή περί μη δημοσίευσης νεότερης διαθήκης, όταν οι υπόχρεοι στην υποβολή δήλωσης επικαλούνται αδυναμία του αρμόδιου Πρωτοδικείου για έκδοση τέτοιας βεβαίωσης.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο