Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-08-2001 ]

ΠΟΛ.1199/13.8.2001 Ελεύθερη είσοδος των δημοσιογράφων στα Δημόσια Θεάματα.

(Ελεύθερη είσοδος των δημοσιογράφων στα Δημόσια Θεάματα.)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 13 Αυγούστου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1078006/4527/376/Β0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β'
Πληροφορίες: Λ. Αμβρουδή
Τηλέφωνο: 3647202-5

ΠΟΛ.: 1199

ΘΕΜΑ: Ελεύθερη είσοδος των δημοσιογράφων στα Δημόσια Θεάματα.

Σε συνέχει της εγκυκλίου με αριθμ. πρωτ. 1022320/8011/2033/Α0014 ΠΟΛ.1058/2.3.1992, σχετικά με τη διαδικασία για την ελεύθερη είσοδο ορισμένων προσώπων (δημοσιογράφων, ηθοποιών κλπ), στα δημόσια θεάματα, συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε τα εξής:

Δεν οφείλεται Φ.Π.Α. στην περίπτωση εισόδου στα δημόσια θεάματα και  ακροάματα των ασκούντων ενεργά το δημοσιογραφικό επάγγελμα τακτικών μελών όλων  των συνδικαλιστικών ενώσεων των δημοσιογράφων, που έχουν συσταθεί και  λειτουργούν νόμιμα, με την προϋπόθεση ότι ο εκμεταλλευτής του θεάματος  επιτρέπει την είσοδο των προσώπων αυτών χωρίς την καταβολή αντιτίμου  (εισιτηρίου).  

Η ιδιότητα των παραπάνω προσώπων θα αποδεικνύεται από ειδικό δελτίο  αναγνώρισης που θα χορηγείται από την επαγγελματική τους ένωση, η οποία είναι  αρμόδια να βεβαιώσει την ιδιότητά τους αυτή.  

Ως προς τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις της ελεύθερης εισόδου στα  δημόσια θεάματα ισχύουν τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο  1022320/8011/2033/Α0014/και με την τήρηση των ορίων που  προβλέπονται με την παράγραφο 4 αυτής (μέχρι 70 δικαιούχα πρόσωπα  εβδομαδιαίως, για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων συνολικά).    

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας  
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ
 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο