Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-02-2017 ]

Ε.Φ.Κ.Α. αρ. πρωτ.: Γ36/04/80/ 2017 Πρόσθετες διευκρινίσεις επί της διαδικασίας διασφάλισης οφειλής για τη μεταβίβαση ακινήτων οφειλετών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης

(Πρόσθετες διευκρινίσεις επί της διαδικασίας διασφάλισης οφειλής για τη μεταβίβαση ακινήτων οφειλετών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2017
Αρ. Πρωτ.: Γ36/04/80

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.)ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Πειραιώς 28, ΤΚ.10437, Αθήνα
Τηλ. : 210 52.91.818,
Τηλ. : 210 52.91.778,
FAX : 210 52.91.709
E-mail : [email protected]
Πληροφορίες : Συμεουδάκη Αγγελική
Πληροφορίες : Σώχου Αναστασία

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΠΕΙΓΟΝ

Θέμα: «Πρόσθετες διευκρινίσεις επί της διαδικασίας διασφάλισης οφειλής για τη μεταβίβαση ακινήτων οφειλετών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.»


ΣΧΕΤ.: α) η υπ’ αρ. 47/2016 εγκύκλιος,
ΣΧΕΤ.: β) το υπ’ αρ. γενικό έγγραφο Γ36/04/34/20.1.2017 της Δ/νσης Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης και Νομικής Υποστήριξης Κ.Ε.Α.Ο.,
ΣΧΕΤ.: γ) το υπ’ αρ. γενικό έγγραφο Γ36/04/42/27.1.2017 των Δ/νσεων Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης και Νομικής Υποστήριξης Κ.Ε.Α.Ο. και Εισφορών Μισθωτών ΕΦΚΑ,
ΣΧΕΤ.: δ) η υπ’ αρ. 97/2011 εγκύκλιος.

Σε συνέχεια των ήδη παρασχεθέντων οδηγιών με τα ως άνω σχετικά έγγραφα, διευκρινίζονται επιπρόσθετα τα ακόλουθα:

Για την διευκόλυνση της διαδικασίας, αναφορικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την υποβολή αίτησης διασφάλισης οφειλής, αντί του ενημερωτικού σημειώματος του συμβολαιογράφου για την αντικειμενική αξία του μεταβιβαζόμενου ακινήτου το οποίο αναφέρεται στο β΄ άνωθεν σχετικό έγγραφο, θα προσκομίζεται από τον οφειλέτη το ‘Φύλλο Υπολογισμού Αξίας Ακινήτου’ το οποίο θα αντλείται μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ) από τον συμβολαιογράφο στην οποία έχει πιστοποιημένη πρόσβαση και θα φέρει την υπογραφή του μεταβιβάζοντος οφειλέτη. Επίσης, δεν θα προσκομίζεται ως δικαιολογητικό η Βεβαίωση Οφειλής / αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.

Στην περίπτωση όπου ο αιτών εντοπίζεται με οφειλή σε περισσότερες από μία περιφερειακές υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. (ή κατοικεί απομακρυσμένα από την κατά τόπον αρμόδια), η αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται από αυτόν στην πλησιέστερη περιφερειακή υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο., η οποία αναλαμβάνει να συντονίσει τη διαδικασία με τις λοιπές συναρμόδιες υπηρεσίες διαβιβάζοντάς τα με κάθε πρόσφορο μέσο (e-mail, φαξ, κλπ), να συλλέξει το σύνολο των βεβαιώσεων περί διασφάλισης ή μη και να τις παραδώσει στον αιτούντα.

Επίσης, με αφορμή τα ερωτήματα τα οποία έχουν απευθύνει συμβολαιογράφοι σχετικά με τα πρόσωπα τα οποία απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας, σας γνωρίζουμε ότι οι πρόσφατα θεσπισθείσες διατάξεις του άρ.18 του Ν.4331/2015 δεν έχουν επιφέρει οποιαδήποτε αλλαγή στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο περί υποχρέωσης ή μη.

Σχετικά με τον τρόπο είσπραξης του αποδοθέντος τιμήματος, διευκρινίζεται ότι το εισπραχθέν ποσό καλύπτει τις τρέχουσες απαιτητές δόσεις της ρύθμισης, ενώ αν έχει προκύψει και εκτός ρύθμισης οφειλή θα εξοφλείται αυτή κατά προτεραιότητα και τυχόν εναπομείναν ποσό θα καλύπτει τις τρέχουσες απαιτητές δόσεις.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι έχει υλοποιηθεί και σύντομα θα τεθεί σε εφαρμογή η δυνατότητα απόδοσης από τον Συμβολαιογράφο του παρακρατηθέντος τιμήματος μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος με χρήση ενός ειδικού κωδικού αριθμού ‘ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΦΕΙΛΗΣ’ (ανά ΑΜOE/AME), η οποία θα αναγράφεται στο σώμα της Βεβαίωσης Οφειλής.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Κ.Ε.Α.Ο.
ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ-ΜΑΪΔΗ ΘΑΛΕΙΑΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο