Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-07-2001 ]

ΠΟΛ.1186/19.7.2001 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 45 του Ν.2859/2000 και για τα μεταχειρισμένα επενδυτικά αγαθά των αγροτών του ειδικού καθεστώτος

(Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 45 του Ν.2859/2000 και για τα μεταχειρισμένα επενδυτικά αγαθά των αγροτών του ειδικού καθεστώτος)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1071053/4151/249/Β0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Τηλέφωνο: 3647202-5

ΠΟΛ.: 1186

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 45 του Ν.2859/2000 και για τα μεταχειρισμένα επενδυτικά αγαθά των αγροτών του ειδικού καθεστώτος.

1071053/4151/249/Β0014/

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας ανακοινώνουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 45 του Ν.2859/2000 (άρθρο 36α' του Ν.1642/1986), προκειμένου να παρασχεθεί στον υποκείμενο στο φόρο μεταπωλητή το δικαίωμα να υπολογίζει ΦΠΑ στο περιθώριο κέρδους που πραγματοποιεί, πρέπει τα μεταπωλούμενα από αυτόν αγαθά να του έχουν παραδοθεί στο εσωτερικό της Κοινότητας, μεταξύ άλλων, από πρόσωπο υποκείμενο στο φόρο, εφόσον πρόκειται για παράδοση η οποία απαλλάσσεται από το φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. κθ' της παρ. 1 του άρθρου 22 ή αντίστοιχης διάταξης άλλου κράτους - μέλους.

2. Με την υπ' αριθ. 1043712/1633/468/Α0014/ εγκύκλιο, δόθηκαν οδηγίες, μεταξύ άλλων, για την εφαρμογή της πιο πάνω διάταξης. Ειδικότερα, έγινε δεκτό ότι τα επενδυτικά αγαθά, π.χ. γεωργικά μηχανήματα κ.λπ., των αγροτών του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Ν.2859/2000 (άρθρο 33 του Ν.1642/1986) που έτυχαν επιστροφής ΦΠΑ με τους κατ' αποκοπή συντελεστές, εξαιρούνται από το ειδικό καθεστώς των μεταχειρισμένων αγαθών του άρθρου 45 του Ν.2859/2000 (άρθρο 36α' του Ν.1642/1986), με την περ. β' της παρ. 2 της προαναφερόμενης εγκυκλίου (προϋποθέσεις εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος).

3. Η εξαίρεση των μεταχειρισμένων επενδυτικών αγαθών των αγροτών που έτυχαν επιστροφής ΦΠΑ με τους κατ' αποκοπή συντελεστές δημιούργησε στην πράξη προβλήματα εφαρμογής, καθόσον η περαιτέρω μεταπώλησή τους από τους μεταπωλητές του άρθρου 45 του Ν.2859/2000, υπάγεται σε ΦΠΑ στο σύνολο του τιμήματος.

4. Ως γνωστό, το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των δαπανών για αγορά σπόρων, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, γεωργικών μηχανημάτων κ.λπ. ή τη λήψη υπηρεσιών για την άσκηση της αγροτικής εκμετάλλευσης (των εισροών), ασκείται από τους αγρότες έμμεσα, με την επιστροφή φόρου με εφαρμογή κατ' αποκοπή συντελεστών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν.2859/2000 και όχι άμεσα σύμφωνα με τη δεύτερη προϋπόθεση της περ. κθ' της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.2859/2000.

5. Για το λόγο αυτό και για λόγους ίσης μεταχείρισης, γίνεται δεκτό με την παρούσα ότι τα επενδυτικά αγαθά των αγροτών του ειδικού καθεστώτος τα οποία είχαν αποκτηθεί με ΦΠΑ (πρώτη προϋπόθεση της περ. κθ' της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.2859/2000) υπάγονται στο ειδικό καθεστώς των μεταχειρισμένων, εφόσον τα αγαθά αυτά μεταβιβάζονται σε εμπόρους, μεταπωλητές, του ειδικού καθεστώτος των μεταχειρισμένων αγαθών, από αγρότες του ειδικού καθεστώτος, οι οποίοι τα απέκτησαν μετά την 1.1.1987, τροποποιώντας την υπ' αριθ. 1043712/1633/468/Α0014/ ΕΔΥΟ στο σημείο αυτό.

6. Επομένως, κατά τη μεταπώληση αυτών των γεωργικών μηχανημάτων, οι έμποροι, μεταπωλητές του ειδικού καθεστώτος, των μεταχειρισμένων αγαθών, δικαιούνται να εφαρμόζουν τις διατάξεις που προβλέπονται με το άρθρο 45 του Ν.2859/2000, δηλαδή να υπολογίζουν και αποδίδουν ΦΠΑ μόνο στο περιθώριο του κέρδους που πραγματοποιούν κατά την πώληση αυτών των γεωργικών μηχανημάτων, τα οποία απέκτησαν από αγρότες του ειδικού καθεστώτος.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο