Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-07-2001 ]

ΠΟΛ.1185/18.7.2001 Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ και ΕΦΚ του πετρελαίου κίνησης έτους 2000 από αγρότες του ειδικού καθεστώτος

(Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ και ΕΦΚ του πετρελαίου κίνησης έτους 2000 από αγρότες του ειδικού καθεστώτος )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.


Αθήνα, 18 Ιουλίου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1070782/3055/319/Β0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β

ΠΟΛ.: 1185

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α. και Ε.Φ.Κ του πετρελαίου κίνησης έτους 2000 από αγρότες του ειδικού καθεστώτος.1070782/3055/319/Β0014/Εχοντας υπόψη:

1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ν.2859/2000):

α) Των άρθρων 41 και 42.

β) Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 64.

2. Την υπ' αριθ. Π.953/432/64/ (ΦΕΚ 107/Β'/25.2.1988) απόφαση.

3. Την υπ' αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

4. Τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν λόγω της ένταξης των αγροτών στο Μητρώο TAXIS (πρώτη εφαρμογή).

5. Οτι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.ΑποφασίζουμεΠαρατείνουμε μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2001 την προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων επιστροφής του ΦΠΑ και του ΕΦΚ του πετρελαίου κίνησης από τους αγρότες, που προβλέπεται από την παρ. 4 της υπ' αριθ. Π.953/432/64/ απόφασής μας και αφορούν παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση 2000 και μόνο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο