Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-03-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 0000901 ΕΞ 2017/335 Σχετικά με τα περίεργα funds που θησαυρίζουν στο Αθηνών

(Σχετικά με τα περίεργα funds που θησαυρίζουν στο Αθηνών)

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Αθήνα, 25/01/2017-08:09
Αρ. Πρωτ.: ΑΤΚΕ 0000901 ΕΞ 2017/335

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Δημητρόπουλος
Τηλέφωνο: 210 3224878
FAX: 210 3235135
e-mail: [email protected]

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Ηλία Παναγιώταρο
(Διά της Βουλής των Ελλήνων)


Σε απάντηση  ερώτησης, που κατατέθηκε από τον Βουλευτή κ. Ηλία Παναγιώταρο, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Θέματα που αφορούν σε βεβαίωση οφειλών από οποιαδήποτε αιτία, αποτελούν αρμοδιότητα των κατά περίπτωση βεβαιουσών αρχών και αποτελούν πρόκριμα για τα τυχόν λοιπά ζητήματα που έπονται της πράξης προσδιορισμού φόρου ή της ταμειακής βεβαίωσης και αφορούν στις διαδικασίες είσπραξης αυτών οι οποίες και ανήκουν στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 2 και 3 του ν.δ. 356/1974, όπως ισχύει «2. Για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων απαιτείται νόμιμος τίτλος. Με την εξαίρεση των φόρων και των λοιπών δημοσίων εσόδων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2014), για τα οποία εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του ως άνω Κώδικα, νόμιμο τίτλο αποτελούν: α) Τα έγγραφα, στα οποία οι αρμόδιες αρχές προσδιορίζουν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τον οφειλέτη, το είδος, το ποσό και την αιτία της οφειλής...[..]...3. Η είσπραξη στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιείται από τη Φορολογική Διοίκηση μετά την καταχώριση των στοιχείων του νόμιμου τίτλου στα βιβλία εισπρακτέων, είτε κατόπιν αποστολής στη Φορολογική Διοίκηση χρηματικού καταλόγου από την αρχή που απέκτησε το νόμιμο τίτλο είτε με βάση μόνο το νόμιμο τίτλο, εφόσον αυτός έχει περιέλθει με οποιονδήποτε τρόπο στη Φορολογική Διοίκηση. Ο χρηματικός κατάλογος περιέχει τα προσδιοριστικά στοιχεία της οφειλής, του υπόχρεου και τυχόν συνυπόχρεων ευθυνόμενων τρίτων».

Επιπρόσθετα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του π.δ.16/1989, όπως ισχύει, ορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να περιέχονται στους τίτλους είσπραξης όπου μεταξύ άλλων απαιτείται η υποχρεωτική αναγραφή του ΑΦΜ όλων των υποχρέων.

Με το αρ. πρωτ. ΔΠΕΙΣ Α 1079472 ΕΞ 2012 έγγραφο της η Διεύθυνση Εισπράξεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων έχει κοινοποιήσει τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 41 ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α') περί της διαδικασίας είσπραξης από τις Δ.Ο.Υ. των επιβληθέντων προστίμων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέχοντας οδηγίες για την ενιαία εφαρμογή αυτών. 

Τέλος, σας αποστέλλουμε συνημμένα το με αρ. πρωτ. 4530/24.11.2016 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο