Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-07-2001 ]

ΠΟΛ.1182/17.7.2001 Επέκταση εφαρμογής της αριθ. Π.7395/4269/ΠΟΛ.302/5-11-87 Α.Υ.Ο. σε μετόχιο του Αγίου Όρους στην Ξάνθη.

(Επέκταση εφαρμογής της αριθ. Π.7395/4269/ΠΟΛ.302/5-11-87 Α.Υ.Ο. σε μετόχιο του Αγίου Όρους στην Ξάνθη. )

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1070203/3349/453/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α'
2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Α. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ (17η) Τμ. Ε
Β. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛ. ΟΙΚΟΝ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (18η)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1182

ΘΕΜΑ: Επέκταση εφαρμογής της αριθ. Π.7395/4269/ΠΟΛ.302/5-11-87 Α.Υ.Ο. σε μετόχιο του Αγίου Όρους στην Ξάνθη.

Με αφορμή ερώτημα που μας υποβλήθηκε σχετικά με τη δυνατότητα ή μη εφαρμογής της ανωτέρω απόφασης στο χώρο του Ιερού Μετοχίου Αγίου Νικολάου Ξάνθης παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις και οδηγίες:

1. Ενόψει του γεγονότος ότι, το προαναφερόμενο Ιερό Μετόχι αποτελεί αναπόσπαστο Εξάρτημα της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου Αγίου Όρους που βρίσκεται εκτός της χερσονήσου Άθω, δεν έχει νομική αυτοτέλεια αλλά ελέγχεται και διοικείται άμεσα από την ως άνω Μονή και συνεπώς οι πράξεις που αυτό ενεργεί, κατ' αναλογία δικαίου θεωρούνται ότι γίνονται από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου Αγίου Όρους για τούτο ο χώρος εγκατάστασης του στην περιοχή της Ξάνθης σε κτήμα που ανήκει ανέκαθεν στην Ιερή Κοινότητα του αγίου Όρους, αποτελεί στην ουσία, αλλά και σύμφωνα με την προφορική γνώμη των αρμοδίων νομικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτή αναφέρεται στην 1064892/3080/893/0014 ΠΟΛ.1151/30.5.1995 Δ.Υ.Ο. (Μετόχι Ορμυλίας Χαλκιδικής), εδαφική προέκταση του αγίου Όρους πέραν των γεωγραφικών του ορίων, επομένως στο χώρο αυτό πρέπει να εφαρμόζεται καθεστώς Φ.Π.Α. ανάλογο εκείνου που ισχύει για το έδαφος του ίδιου Όρους που περιλαμβάνεται στην ανωτέρω χερσόνησο.

2. Κατόπιν αυτών, εγκρίνουμε όπως οι διατάξεις της Α.Υ.Ο., όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 της 1082911/4328/0014/  ΠOΛ.1164/24.8.1992 όμοιας απόφασης εφαρμόζονται ανάλογα στις περιπτώσεις της παράδοσης αγαθών που πραγματοποιούνται απ' ευθείας από και προς το Ιερό Μετόχι Αγ. Νικολάου Ξάνθης της εισαγωγής αγαθών που πραγματοποιεί το ίδιο για τις ανάγκες του καθώς και της παροχής υπηρεσιών προς αυτό από υποκειμένους της λοιπής Ελλάδας που πραγματοποιούνται στο χώρο εγκατάστασής του.

3. Για την απαλλαγή από Φ.Π.Α., ακολουθείται για κάθε μία από τις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου η διαδικασία που ορίζεται αντίστοιχα με τις διατάξεις των άρθρων 5, 3, 8 (παραγρ. 2 και 5) και 7 της ανωτέρω απόφασης για τις ίδιες πράξεις που πραγματοποιούνται από και προς το Άγιο Όρος.

Για τη χορήγηση ή την οριστικοποίηση της απαλλαγής όλες οι απαραίτητες προς τούτο πράξεις, όπως θεώρηση και υπογραφή των ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ, χορήγηση βεβαιώσεων, υπογραφή και αποστολή εγγράφων κ.λ.π. που με τις διατάξεις της προαναφερόμενης απόφασης ορίζεται ότι διενεργούνται από την Ιερά Κοινότητα, τις Μονές, Σκήτες, Κελιά ή άλλα Εξαρτήματα του Αγίου Όρους, πραγματοποιούνται εν προκειμένω με την ευθύνη της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου Αγίου Όρους.

Τέλος, όπου στο κείμενο της ίδιας απόφασης αναγράφονται "περιοχή Αγίου Όρους" και "Τελωνείο Δάφνης" νοούνται για την εφαρμογή της παρούσας α) ο χώρος εγκατάστασης της ως άνω Μονής Αγ. Νικολάου στην Ξάνθη και β) το Τελωνείο Ξάνθης.    

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας  

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α. ΦΩΤΙΑΔΗΣ 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο