Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-01-2017 ]

Συνεδρίαση Δ.Σ. Ε.Φ.Κ.Α. 3/20.1.2017 Παράταση της προθεσμίας καταβολής εισφορών β εξαμήνου 2016 των μηχανικών

(Παράταση της προθεσμίας καταβολής εισφορών β εξαμήνου 2016 των μηχανικών)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. Ε.Φ.Κ.Α. 3/20-1-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 11


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Φ.Κ.Α., αφού έλαβε υπόψη:

Ι. Την πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. - Διοικητή Ε.Φ.Κ.Α., για συζήτηση, εκτός Ημερησίας Διάταξης, του θέματος «Παράταση της προθεσμίας καταβολής εισφορών β' εξαμήνου 2016 των μηχανικών», η οποία έγινε ομόφωνα δεκτή, λόγω του ότι πρόκειται περί επείγοντος, που δεν επιδέχεται αναβολή.

2. Τις διατάξεις:

Του άρθρου 40 και της παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α' 85).

3. Την αριθμ. Φ.80000/οικ.60298/1472/23.12.2016 (Β'4483) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

4. Την υπ' αρ. πρωτ. Δ9/56379/14950/28.12.2016 (ΦΕΚ 729/τ. Υ.0.Δ.Δ./30-12-2016) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

5. Την υπ' αρ. πρωτ. ΔΙΕΣΦΜΜ/25/20.1.2017 Εισήγηση της Διεύθυνσης Εισφορών Μη Μισθωτών της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών και Ελέγχων του ΕΦΚΑ, με θέμα «Παράταση της προθεσμίας καταβολής εισφορών β' εξαμήνου 2016 των μηχανικών».

6. Τις απόψεις των μελών.

7. Τη σύμφωνη γνώμη των μελών, πλην του κ. Βογιατζή Πέτρου, ο οποίος ψήφισε λευκό, με την εισήγηση της Διεύθυνσης Εισφορών Μη Μισθωτών της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών και Ελέγχων του ΕΦΚΑ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την παράταση της προθεσμίας καταβολής των εισφορών του β' εξαμήνου, έτους 2016, των Μηχανικών ασφαλισμένων μέχρι 31-3-2017.

Β) Την άμεση επικύρωση των Πρακτικών.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.-ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο