Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-06-2001 ]

ΠΟΛ.1165/28.6.2001 Χορήγηση ΑΦΜ σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα που στερούνται διαβατηρίου

(Χορήγηση ΑΦΜ σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα που στερούνται διαβατηρίου )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2001
Αρ.Πρωτ.: 1062201/1474/ΔΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α'
Τηλέφωνο: 3375181 - 2

ΠΟΛ.: 1165

ΘΕΜΑ: Χορήγηση ΑΦΜ σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα που στερούνται διαβατηρίου.
1062201/1474/ΔΜ/ΠΟΛ.1165/28.6.2001

Στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του Ν.2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α') "Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις" και βάσει της υπ' αριθ. 1099808/2991/εγκυκλίου διαταγής "Διευκρινίσεις για τις διαδικασίες και τα δικαιολογητικά απόδοσης ΑΦΜ, καθώς και οδηγίες για την εισαγωγή των στοιχείων στο σύστημα", πρέπει να προβείτε άμεσα στη χορήγηση ΑΦΜ στα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα που προσέρχονται στις ΔΟΥ με μοναδικό αποδεικτικό έγγραφο των στοιχείων ταυτότητάς τους το πιστοποιητικό γέννησης ή τη ληξιαρχική πράξη γέννησης.


Με την υποβολή της δήλωσης απόδοσης ΑΦΜ (Εντυπο Μ1) θα επιδεικνύεται το ανωτέρω έγγραφο, επίσημα μεταφρασμένο και θα κατατίθεται φωτοαντίγραφο αυτού. Επιπλέον, θα συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, όπου θα δηλώνεται ότι στερούνται άλλου αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας (π.χ. διαβατηρίου) και ότι έχουν καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά νομιμοποίησής τους στις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερθέντος νόμου.
 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο