Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-01-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: 2/1367/ 0026/ 2017 Ορισμός Δευτερεύοντος Διατάκτη

(Ορισμός Δευτερεύοντος Διατάκτη)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 09 Ιανουαρίου 2017
Αριθ. πρωτ.: 2/1367/0026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ και ΔΗΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ και ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜ /ΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Λ. Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2
Ταχ. Κώδικας:115 26, Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:2106987704
Φαξ:2106987730
email:[email protected]

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Δευτερεύοντος Διατάκτη»

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σχετικά με το θέμα και ενόψει της άσκησης των νέων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες σας (άρθρο 69Γ, ν.4270/2014), σας γνωρίζουμε ότι:

1. Επειδή σύμφωνα με: α) την παράγραφο 2 του άρθρου 65 του ν. 4270/2014, τα καθήκοντα του διατάκτη είναι ασυμβίβαστα με τα καθήκοντα του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών και β) τις διατάξεις του άρθρου 24 του ίδιου νόμου με τις οποίες ορίζεται ότι, μέχρι την ολοκλήρωση εφαρμογής της διαδικασίας ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων του άρθρου 69ΣΤ, για δαπάνες που διενεργούνται από:
i) περιφερειακές υπηρεσίες Υπουργείων, Ανεξάρτητων Αρχών, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και
ii) την Προεδρία της Δημοκρατίας, δύναται οι αρμοδιότητες των παραγράφων 4 και 5, καθώς και των άρθρων 26, 66 και 69Γ, να ασκούνται από τις κατά τόπον αρμόδιες ΔΥΕΕ, συνάγεται ότι για τις ανωτέρω δαπάνες οι Προϊστάμενοι των ΔΥΕΕ στους νομούς δεν δύναται να ορισθούν, με σχετικές αποφάσεις, δευτερεύοντες διατάκτες, διότι σε αυτούς έχουν ανατεθεί καθήκοντα και αρμοδιότητες Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών.

2. Επιπλέον, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 65, παρ. 1 τελευταίο εδάφιο, του ίδιου νόμου, ο διατάκτης είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του προϋπολογισμού του φορέα του και αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του, διευκρινίζεται ότι για δαπάνες υπηρεσιών και φορέων των Υπουργείων που εδρεύουν σε νομούς και δεν είναι περιφερειακές υπηρεσίες αυτών, είναι μη σύννομος ο ορισμός των Προϊστάμενων των ΔΥΕΕ ως δευτερευόντων διατακτών, διότι σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις ως δευτερεύων διατάκτης δε δύναται να ορισθεί, με απόφαση του κυρίου διατάκτη, οποιοδήποτε όργανο υπηρετεί σε άλλο φορέα της Γενικής Κυβέρνησης πλην του οικείου Υπουργείου.Με εντολή Αν. Υπουργού
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Μαρία Νιφόρου


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο