Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-01-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 0012263 ΕΞ 2016/290 Οι ρυθμίσεις χρεών που γίνονται με διατάξεις νόμων αφορούν κατά κανόνα το σύνολο των οφειλετών της χώρας και δεν είναι εφικτή κάποια, κατ’ εξαίρεση, ειδική ρύθμιση χρεών μεμονωμένων οφειλετών αντίθετη με τις εκάστοτε χορηγηθείσες σε όλους τους οφειλέτες του Δημοσίου γενικές ρυθμίσεις ληξιπροθέσμων χρεών

(Οι ρυθμίσεις χρεών που γίνονται με διατάξεις νόμων αφορούν κατά κανόνα το σύνολο των οφειλετών της χώρας και δεν είναι εφικτή κάποια, κατ’ εξαίρεση, ειδική ρύθμιση χρεών μεμονωμένων οφειλετών αντίθετη με τις εκάστοτε χορηγηθείσες σε όλους τους οφειλέτες του Δημοσίου γενικές ρυθμίσεις ληξιπροθέσμων χρεών)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Αθήνα, 30/12/2016
Αρ. Πρωτ.: ΑΤΚΕ 0012263 ΕΞ 2016/290


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ.Δ/νση Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας  105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες Δ. Δημητρόπουλος
Τηλέφωνο 210 3224878
FAX 210 3235135
e-mail [email protected]

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων

Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα Ερωτήσεων

Σε απάντηση ερώτησης, που κατατέθηκε από τον Βουλευτή κ. X. Μπουκώρο, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Οι ρυθμίσεις χρεών που γίνονται με διατάξεις νόμων αφορούν κατά κανόνα το σύνολο των οφειλετών της χώρας και δεν είναι εφικτή κάποια, κατ’ εξαίρεση, ειδική ρύθμιση χρεών μεμονωμένων οφειλετών αντίθετη με τις εκάστοτε χορηγηθείσες σε όλους τους οφειλέτες του Δημοσίου γενικές ρυθμίσεις ληξιπροθέσμων χρεών.

Με βάση τις τρέχουσες ρυθμίσεις, στους οικονομικά αδύναμους οφειλέτες παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις των υποπαραγράφων Α1 (ρύθμιση τελευταίας ευκαιρίας) και Α2 (πάγια ρύθμιση) του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α'), καθώς και στις κατ' εξουσιοδότηση εκδοθείσες Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1111/21.5.2013 και ΠΟΛ.1112/21.5.2013 (ΦΕΚ 1237 Β') -σχετ. και οι εγκύκλιοι ΠΟΛ.1140/14.6.2013, ΠΟΛ.1277/27.12.2013 και ΠΟΛ.1226/9.10.2015, σε προγράμματα τμηματικής καταβολής έως 12 ή έως 24 ισόποσων μηνιαίων δόσεων ανάλογα με το είδος φόρου.

Ισχύουν επίσης οι διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'- Κώδικας  Φορολογικής Διαδικασίας) - σχετ. Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1277/27.12.2013 (ΦΕΚ 3398 Β') και εγκύκλιοι ΠΟΛ.1189/1.8.2014 και ΠΟΛ.1226/9.10.2015- με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες του Δημοσίου να υπαγάγουν σε πρόγραμμα τμηματικής καταβολής το σύνολο των βεβαιωμένων στις Φορολογικές Αρχές ληξιπρόθεσμων ή μη, έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, οφειλών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Οι ανωτέρω οφειλές δύναται να ρυθμιστούν σε μηνιαίες δόσεις, έως δώδεκα (12), κατ' εξαίρεση παρέχεται η δυνατότητα καταβολής σε μηνιαίες δόσεις έως τις εικοσιτέσσερις (24) για οφειλές που καταβάλλονται εφάπαξ-Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο