Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-12-2016 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2165 ΕΞ 24.10.2016 Λογιστική τακτοποίηση προβλέψεων

(Λογιστική τακτοποίηση προβλέψεων)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 24.10.2016
Αριθμ. Πρωτ.: 2165 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2165/2016

ΘΕΜΑ: «Λογιστική τακτοποίηση προβλέψεων»


ΕΡΩΤΗΜΑ

Σας μεταφέρω ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν μέλη του XXX που δραστηριοποιούνται σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και κυρίως στη Θράκη, για τις οποίες είχε ισχύ ο Ν. 1767/1988 και οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν έκτοτε και αφορούν στην καταβολή του επιδόματος του κόστους εργασίας μέσω ΟΑΕΔ (η επιδότηση καταργήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 13311/273/11.04.2016).

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις είναι η λογιστική τακτοποίηση των προβλέψεων που έχουν εμφανίσει στα βιβλία τους με δεδομένο ότι οι προβλέψεις αυτές είναι σε εκκρεμότητα από το 2010 έως την ημερομηνία έκδοσης της κοινής υπουργικής απόφασης 11.04.2016, καθώς για το διάστημα αυτό δεν έχει καταβληθεί η επιδότηση.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Από τα αναφερόμενα στο ερώτημα αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται περί απαιτήσεων από τον ΟΑΕΔ για επιδοτήσεις που αφορούν μισθοδοσία και είχαν αναγνωρισθεί στα έσοδα προηγουμένων χρήσεων.

Βάσει των προβλέψεων του Ν. 4308/2014, (άρθρο 19) οι απαιτήσεις επιμετρώνται στο ανακτήσιμο κόστος κτήσης, δηλαδή στο ποσό που αναγνωρίσθηκαν αρχικά μείον ζημίες απομείωσης, όταν αυτές προκύπτουν.

Συνεπώς από λογιστικής απόψεως, αν τα ποσά αυτά δεν αναμένεται να εισπραχθούν πρέπει να βαρύνουν τα αποτελέσματα της περιόδου στην οποία διαπιστώνεται το εν λόγω γεγονός, ως ζημίες απομείωσης. Για τα λοιπά θέματα το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΕΦΚΑ
  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο