Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-06-2001 ]

ΠΟΛ.1151/6.6.2001 Χρήση συνενωμένου στοιχείου ελαιοτριβείων "ΑΠΥ - ΔΠΠ - ΔΑ"

(Χρήση συνενωμένου στοιχείου ελαιοτριβείων "ΑΠΥ - ΔΠΠ - ΔΑ")

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1151
ΕΤΟΣ: 2001
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ &
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΜΗΜΑΤΑ: Α' - Β'
ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

Χρήση συνενωμένου στοιχείου ελαιοτριβείων «Α.Π.Υ. - Δ.Π.Π. - Δ.Α.»


Με αφορμή το από 28.3.2001 έγγραφο του Συνδέσμου Ελληνικών Ελαιουργείων, με το οποίο προτείνεται η οριστική αποδοχή του αναφερόμενου στο θέμα στοιχείου που ίσχυσε κατά τις δύο τελευταίες ελαιοκομικές περιόδους (ΠΟΛ.1262/1999 και ΠΟΛ.1252/2000) και λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση αυτού διευκόλυνε τις ελεγκτικές διαδικασίες και τους συναλλασσόμενους, μπορεί εφεξής να χρησιμοποιείται το συνενωμένο από τα ελαιοτριβεία στοιχείο "ΑΠΥ - ΔΠΠ - ΔΑ", με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Το ανωτέρω στοιχείο να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα δεδομένα των συνενούμενων στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19, παρ. 4 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992), στον τίτλο του δε να αναφέρονται και οι τρεις επιμέρους τίτλοι "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ".

β) Η χρήση του ως δελτίο αποστολής πρέπει να αφορά αποκλειστικά διακίνηση ελαιόλαδου από το ελαιοτριβείο μέχρι τις εγκαταστάσεις του παραγωγού και όχι διακίνηση (μεταφορά) σε τρίτους.

γ) Τέλος σημειώνεται ότι, για τη θεώρηση του ως άνω συνενωμένου πολλαπλού εντύπου, έχει προβλεφθεί στο σύστημα TAXIS ειδικός κωδικός θεώρησης (αριθμός 279). 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο