Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-05-2001 ]

ΠΟΛ.1142/24.5.2001 Φορολογική μεταχείριση αμοιβών που καταβάλλονται σε μέλη ΔΕΠ μέσω ειδικών λογαριασμών

(Φορολογική μεταχείριση αμοιβών που καταβάλλονται σε μέλη ΔΕΠ μέσω ειδικών λογαριασμών )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 24 Μαΐου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1050839/908/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑ Α'
Τηλέφωνο: 3375314 - 317

ΠΟΛ.: 1142

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση αμοιβών που καταβάλλονται σε μέλη ΔΕΠ μέσω Ειδικών Λογαριασμών.
1050839/908/Α0012/ΠΟΛ.1142/24.5.2001

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν.2238/1994, εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδημα που προκύπτει κάθε ένα οικονομικό έτος από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα, συντάξεις και γενικά από κάθε παροχή που χορηγείται περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή, είτε σε χρήμα, είτε σε είδος ή άλλες αξίες, για παρούσα ή προηγούμενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, το οποίο αποκτάται από μισθωτούς γενικά και συνταξιούχους.


2. Οπως πάγια γίνεται δεκτό, στην έννοια του όρου "αποδοχές" του μισθωτού περιλαμβάνονται τόσο ο μηνιαίος μισθός, όσο και οι λοιπές πρόσθετες αμοιβές που καταβάλλονται σ' αυτόν, τακτικά ή έκτακτα, ανεξάρτητα από το αν με βάση τη συνηθισμένη ή νομική ορολογία οι αμοιβές αυτές χαρακτηρίζονται ως "πρόσθετη αμοιβή" ή ως αποζημίωση ή επίδομα.


3. Κατόπιν των ανωτέρω, οι αμοιβές των μελών ΔΕΠ (Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό) που καταβάλλονται μέσω των ειδικών λογαριασμών για παροχή υπηρεσιών, εφόσον αυτές κινούνται μέσα στα πλαίσια της εξαρτημένης σχέσης εργασίας τους, θεωρούνται ως πρόσθετες αμοιβές και κατόπιν τούτου φορολογούνται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Ν.2238/1994.4. Τέλος, σε κάθε περίπτωση, ο καθορισμός της κατηγορίας του εισοδήματος είναι θέμα ελέγχου των πραγματικών περιστατικών, ο οποίος διενεργείται από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ που είναι αρμόδιος για την παραλαβή και έλεγχο των φορολογικών δηλώσεων των ανωτέρω δικαιούχων μελών ΔΕΠ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο