Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-05-2001 ]

ΠΟΛ.1141/28.5.2001 Συμπλήρωση πινάκων καθαρού γεωργικού εισοδήματος από την επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 42 του v.2238/1994 οικονομικού έτους 2001

(Συμπλήρωση πινάκων καθαρού γεωργικού εισοδήματος από την επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 42 του v.2238/1994 οικονομικού έτους 2001 )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 28 Μαΐου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1051574/923/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑ Α'
Πληροφορίες: Γ. Βαρνάκου, Σπ. Ρηγοπούλου
Τηλέφωνο: 3375317, 318

ΠΟΛ.: 1141

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση πινάκων καθαρού γεωργικού εισοδήματος από την επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του ν.2238/1994 οικονομικού έτους 2001 (χρήση 2000).
1051574/923/Α0012/


Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β') κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

2. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 42 του Ν.2238/1994.

3. Το από 22.5.2001 πρακτικό της επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 42 του Ν.2238/1994, που συστήθηκε με την υπ' αριθ. 1113867/1620/Α0006/13.12.2000 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Οικονομικών.

4. Την υπ' αριθ. 1031642/556/Α0012/22.3.2001 προηγούμενη απόφασή μας και την ανάγκη συμπλήρωσης αυτής.

5. Οτι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.Αποφασίζουμε1. Εγκρίνουμε τη συμπλήρωση των πινάκων προσδιορισμού καθαρού γεωργικού εισοδήματος οικονομικού έτους 2001, που καταρτίστηκαν από την επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 42 του Ν.2238/1994, με τον προσδιορισμό ποσού καθαρού γεωργικού εισοδήματος για τη γεωργική εκμετάλλευση "Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής" στους Νομούς Ανατολικής Αττικής και Βοιωτίας που παραθέτονται κατωτέρω:α) Ο πίνακας του Νομού Ανατολικής Αττικής συμπληρώνεται ως εξής:

Νομός Ανατολικής Αττικής    

Α/Α  

Είδος  

Μέση  τιμή  

Πεδινά  

Ημιορεινά  

Ορεινά
  

189  

Κοτόπουλα  κρεατοπαραγωγής  

64  

45  

36  

27
β) Ο πίνακας του Νομού Βοιωτίας συμπληρώνεται ως εξής:

Νομός Βοιωτίας    

Α/Α  

Είδος  

Μέση  τιμή  

Πεδινά  

Ημιορεινά  

Ορεινά
  

189  

Κοτόπουλα  κρεατοπαραγωγής  

64  

45  

36  

27
Η νέα μέση τιμή του προϊόντος "Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής" με Α/Α 189 διαμορφώνεται στις 64 δρχ.2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο