Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-12-2016 ]

ΠΟΛ.1182/2016 Διαδικασία διόρθωσης Φ.Α.Π. ετών 2011-2013 για εκτός αντικειμενικού συστήματος οικόπεδα του Δήμου Νέας Μάκρης Αττικής - Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 26/2016 γνωμοδότησης του Β' Τμήματος του Ν.Σ.Κ.

(Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 26/2016 γνωμοδότησης του Β' Τμήματος του Ν.Σ.Κ. - Διαδικασία διόρθωσης Φ.Α.Π. ετών 2011-2013 για εκτός αντικειμενικού συστήματος οικόπεδα του Δήμου Νέας Μάκρης Αττικής)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα, 7/12/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:2103375878
Fax:2103375834
e-mail:[email protected]

ΠΟΛ 1182/2016

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 26/2016 γνωμοδότησης του Β' Τμήματος του Ν.Σ.Κ. - Διαδικασία διόρθωσης Φ.Α.Π. ετών 2011-2013 για εκτός αντικειμενικού συστήματος οικόπεδα του Δήμου Νέας Μάκρης Αττικής.

Σας κοινοποιούμε την 26/2016 γνωμοδότηση του Β' Τμήματος του Ν.Σ.Κ., η οποία έγινε αποδεκτή από το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, συνοδευόμενη από το 1048/φ. Ερ. 975/7.6.2016 έγγραφό του Ειδικού Γραφείου Νομικού Συμβούλου Φορολογίας με διευκρινίσεις για την αντιμετώπιση τεχνικών ζητημάτων, και παρακαλούμε για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτής.

Συγκεκριμένα, με την ΠΟΛ.1131/5.6.2013 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών καθορίστηκε στα 620 ευρώ η τιμή οικοπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο στις περιοχές του δήμου Νέας Μάκρης, στις οποίες δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επιβολής του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας στα φυσικά πρόσωπα για τα έτη 2011-2013.

Με την ΣτΕ 3833/2014 απόφαση του Β' Τμήματος του Σ.τ.Ε. ακυρώθηκε μερικώς η ανωτέρω ΠΟΛ.1131/5.6.2013, ως προς την τιμή της Νέας Μάκρης. Προς συμμόρφωση με την προαναφερθείσα δικαστική απόφαση εκδόθηκε η ΠΟΛ.1239/23.10.2015 απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών, με την οποία τροποποιήθηκε η ΠΟΛ.1131/5.6.2013 για το Δήμο Νέας Μάκρης, και η τιμή οικοπέδων εκτός Α.Π.Α.Α. για τα έτη 2011-2013 διαμορφώθηκε σε 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Με την 26/2016 γνωμοδότηση του Β' Τμήματος του Ν.Σ.Κ. κρίθηκε κατά πλειοψηφία ότι, μετά την ακύρωση από το Σ.τ.Ε. της ΠΟΛ.1131/5.6.2013 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και την, σε αντικατάσταση αυτής, εκδοθείσα ΠΟΛ.1239/23.10.2015 απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών, η Φορολογική Διοίκηση υποχρεούται να προβεί, μόνο ύστερα από τροποποιητική δήλωση του φορολογούμενου, σε έκδοση εκκαθαριστικών σημειωμάτων, με τα οποία ο Φ.Α.Π. θα υπολογισθεί με την τιμή των 300 ευρώ ανά τ.μ., αντί της αρχικής τιμής των 620 ευρώ ανά τ.μ., και σε επιστροφή της προκύπτουσας διαφοράς του φόρου ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

Το Ειδικό Γραφείο Νομικού Συμβούλου Φορολογίας με το 1048/φ. Ερ. 975/7.6.2016 έγγραφό του διευκρίνισε ότι είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή τροποποιητικής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) χωρίς τροποποίηση στοιχείων αυτής, αλλά μόνο με την αναγραφή του λόγου της τροποποίησης στις παρατηρήσεις του φορολογουμένου.

Επομένως, προκειμένου να γίνει επανυπολογισμός της αξίας των οικοπέδων της περιφέρειας του Δήμου Νέας Μάκρης, τα οποία βρίσκονται εκτός Α.Π.Α.Α., για τα έτη 2011-2013, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι φορολογούμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά τροποποιητική δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) με μόνη την αναγραφή σε αυτήν του λόγου της τροποποίησης στο πεδίο των παρατηρήσεων του φορολογούμενου, χωρίς την τροποποίηση λοιπών στοιχείων της δήλωσης. Με αυτό τον τρόπο θα τίθεται στη συνέχεια σε εφαρμογή η μηχανογραφική σύνθεση της δήλωσης - πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Α.Π. ετών 2011-2013, στην οποία ο φόρος θα υπολογίζεται με βάση τη νέα μειωμένη τιμή των 300 ευρώ ανά τ.μ..
Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο