Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-12-2016 ]

Ε.Τ.Ε.Α. αριθμ. πρωτ.: 175226/ 2016 Χορήγηση σύνταξης λόγω παράλληλης ασφάλισης

(Χορήγηση σύνταξης λόγω παράλληλης ασφάλισης)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΑΘΗΝΑ: 18/11/2016
Αριθμ. Πρωτ: 175226

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΤΕΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ

Πληροφορίες: Α.Μπακόλα
Φιλελλήνων 13-15
Τηλ.: 2103275000
E-mail: [email protected]

Θέμα: « Χορήγηση σύνταξης λόγω παράλληλης ασφάλισης»

Σχετ.: α) Η από 18-8-2016 γνωμοδότηση του Τμήματος Νομικών Υποθέσεων.
β) Η υπ' αρίθμ. 565/19-10-2016 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΤΕΑ

Στο Ταμείο μας εκκρεμεί σημαντικός αριθμός αιτήσεων συνταξιοδότησης ασφαλισμένων για την ίδια απασχόληση σε δυο φορείς επικουρικής ασφάλισης. Πιο συγκεκριμένα για ασφαλισμένους οι οποίοι έχουν παράλληλη ασφάλιση για την ίδια απασχόληση, κατ' εφαρμογή του άρθρου 2 του Α. Ν. 580/1945, ήτοι στην δεύτερη επικουρική ασφάλιση έχουν υπαχθεί προαιρετικά καταβάλλοντας οι ίδιοι τις εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην υπ' αρίθμ. 178/19-10-2016 συνεδρίασή του με την 565/19-10-2016 απόφασή του, έκανε δεκτή την από 18-8-2016 γνωμοδότηση του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικών Υποθέσεων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διεκπεραίωση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί μέχρι 31-12-2014. Σύμφωνα με την ανωτέρω γνωμοδότηση οι αιτήσεις αυτές κρίνονται βάσει των καταστατικών διατάξεων των εντασσόμενων φορέων κατ' εφαρμογή του άρθρου 47 του Ν. 4052/2012. Συνεπώς, είναι δυνατή η έκδοση αποφάσεων απονομής δύο επικουρικών συντάξεων, εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από τις καταστατικές διατάξεις. Οι επικουρικές συντάξεις που θα χορηγηθούν θα υπολογιστούν βάσει των καταστατικών διατάξεων των εντασσόμενων φορέων και στη συνέχεια θα αναπροσαρμοστούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 4 του άρθρου 96 Ν.4387/2016.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των αρμοδίων Τμημάτων σας προκειμένου να αντιμετωπιστούν με ενιαίο τρόπο τα αιτήματα των ασφαλισμένων που έχουν υποβληθεί μέχρι 31-12-2014Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης
Ελευθερία Ζαχαράκη


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο