Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-05-2001 ]

ΠΟΛ.1120/2.5.2001 Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 15 και 16 του άρθρου 5 του Ν.2892/2001

(Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 15 και 16 του άρθρου 5 του Ν.2892/2001 )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 2 Μαΐου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1042548/767/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ.: 1120

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 15 και 16 του άρθρου 5 του ν.2892/2001.

Σας κοινοποιούμε τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις του Ν.2892/2001, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 46/Α'/9.3.2001 και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:


1. Με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 5 του Ν.2892/2001 ορίζεται ότι από το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ενωση στους δικαιούχους για υπηρεσίες ερευνητή, συμβούλου ή γραμματέα για την υποστήριξη του έργου των Ελλήνων που έχουν εκλεγεί ως μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, απαλλάσσεται από τη φορολογία ποσοστό 50% και το υπόλοιπο φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή φόρου 15%. Ο φόρος που προκύπτει παρακρατείται κατά την πληρωμή. Για την απόδοση του φόρου αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 59 του Ν.2238/1994. Με την παρακράτηση του φόρου που ενεργείται σύμφωνα με τα πιο πάνω, εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήματος για το ποσό αυτό των αποδοχών.


2. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 59 του Ν.2238/1994 ορίζεται ότι όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 14, των περ. α', ε' και η' της παρ. 1 του άρθρου 55 και των άρθρων 56, 57 και 58, υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν με εφάπαξ καταβολή στη ΔΟΥ της έδρας τους, μέχρι την 20ή ημέρα των μηνών Μαρτίου, Μαϊου, Ιουλίου, Σεπτεμβρίου, Νοεμβρίου και Ιανουαρίου κάθε έτους, με προσωρινή δήλωση η οποία περιλαμβάνει τα ακαθάριστα ποσά που έχουν καταβληθεί στο προηγούμενο ημερολογιακό δίμηνο και το φόρο που παρακρατήθηκε. Η υποβολή της δήλωσης πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του φορολογούμενου, με αρχή για το ψηφίο 1 την 20ή ημέρα των μηνών αυτών και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες.


3. Επειδή η καταβολή των πιο πάνω ποσών ενεργείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στους δικαιούχους, ως εντολοδόχου των Ευρωβουλευτών με τους οποίους αυτοί συνδέονται με σχέση μίσθωσης έργου ή εργασίας (για την υποστήριξη του έργου των εργοδοτών τους), η προβλεπόμενη από τις παραπάνω διατάξεις διαδικασία παρακράτησης και απόδοσης του φόρου θα γίνεται με δήλωση του Ευρωβουλευτή στην αρμόδια ΔΟΥ της κατοικίας του στην Ελλάδα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 59 αναφορικά με την προθεσμία και την υποβολή της δήλωσης απόδοσης του φόρου.


4. Ενόψει των ανωτέρω, για την απλούστευση της διαδικασίας, εναλλακτικά, γίνεται δεκτό ότι τα ποσά του υπόψη φόρου μπορεί να αποδίδονται με δήλωση των δικαιούχων των αποζημιώσεων (συνεργατών, βοηθών του Ευρωβουλευτή) στη φορολογική αρχή που είναι αρμόδια για την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 59 του Ν.2238/1994.


5. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι ο φόρος που οφείλεται για τα ποσά αποζημιώσεων του πρώτου ημερολογιακού διμήνου (μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου) του έτους 2001 πρέπει να αποδοθεί με τη δήλωση απόδοσης φόρου που οφείλεται για το δεύτερο ημερολογιακό δίμηνο (μηνών Μαρτίου - Απριλίου) του έτους 2001, δηλαδή μέχρι την 20ή ημέρα του μήνα Μαΐου 2001, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του δικαιούχου της αποζημίωσης.

6. Με τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 5 του Ν.2892/2001 ορίζεται ότι η ισχύς των διατάξεων της παρ. 15 του ίδιου άρθρου και νόμου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2001 για τα ποσά των αποζημιώσεων που καταβάλλονται από την ημερομηνία αυτή και μετά στους δικαιούχους.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο