Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-04-2001 ]

ΠΟΛ.1117/26.4.2001 Μετάβαση από δραχμές σε ευρώ - Τήρηση λογιστικών βιβλίων

(Μετάβαση από δραχμές σε ευρώ - Τήρηση λογιστικών βιβλίων )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 26 Απριλίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1028192/223/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ.: 1117

ΘΕΜΑ: Μετάβαση από Δραχμές σε ΕΥΡΩ – Τήρηση λογιστικών βιβλίων.

1028192/223/0015/ΠΟΛ.1117/26.4.2001

Υστερα από γραπτά και προφορικά ερωτήματα ενδιαφερομένων αναφορικά με τον τρόπο μετάβασης από δραχμές σε ευρώ στα λογιστικά βιβλία των επιτηδευματιών, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Στην υπ' αριθ. 1104968/50/εγκύκλιο αναφέρεται ότι: "Σε περίπτωση επιλογής του ευρώ από την έναρξη διαχειριστικής περιόδου (π.χ. 1.1.2001, 1.7.2001 ή 1.1.2002 υποχρεωτικά) πρέπει να μετατραπούν σε ευρώ όλα τα οριστικά υπόλοιπα των λογαριασμών της τελευταίας υποδιαίρεσης λογαριασμών του ΕΓΛΣ που εμφανίζονται στην απογραφή της προηγούμενης χρήσης.

Η μετατροπή των λογαριασμών (υπολοίπων) κρίνεται σκόπιμο να γίνει στην τελευταία βαθμίδα τους, προκειμένου στα βιβλία να εξασφαλιστεί η συνέχεια των υπολοίπων της βαθμίδας αυτής σε ευρώ, καθώς και για να αποφευχθούν οι διαφορές στρογγυλοποίησης στις άλλες βαθμίδες λογαριασμών. Ετσι, με βάση το σύνολο (άθροισμα) της τελευταίας βαθμίδας σε ευρώ, θα δημιουργηθούν και οι υπόλοιπες βαθμίδες αυτών.

Τυχόν διαφορές στρογγυλοποίησης που θα προκύψουν στο τέλος, ως διαφορά μεταξύ συνόλου λογαριασμών Ενεργητικού και Παθητικού κατά το άνοιγμα των λογαριασμών σε ευρώ, θα καταχωρούνται αναλόγως σε νεοανοιγόμενο υπολογαριασμό του λογαριασμού 81.00 ή 81.01".

Ομως, για λόγους πρακτικής εξυπηρέτησης των ενδιαφερόμενων, αλλά και για λόγους αδυναμίας προσαρμογής χρησιμοποιούμενων προγραμμάτων ή ασύμφορης τροποποίησης προγραμμάτων και προκειμένου να μην λειτουργούν οι λόγοι αυτοί αποτρεπτικά στη μετάβαση σε ευρώ κατά τη διάρκεια του μεταβατικού καθεστώτος, μπορεί, εφόσον διευκολύνονται οι επιχειρήσεις, να ακολουθηθεί το μείζον και η μετατροπή των δεδομένων των βιβλίων σε ευρώ να γίνει, εκτός από τον προαναφερόμενο τρόπο που υποδείχθηκε ως η απλούστερη διαδικασία, με τη μετατροπή όλων των κινήσεων (εγγραφών - καταχωρίσεων) του προηγούμενου διαστήματος της χρήσης, εάν η επιλογή του ευρώ γίνει στη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου ή με τη μετατροπή της χρέωσης και της πίστωσης σε ευρώ.

Αυτονόητο είναι ότι με όποιον από τους παραπάνω τρόπους μετατραπούν τα δεδομένα των βιβλίων σε ευρώ, οι τυχόν διαφορές στρογγυλοποίησης θα καταχωρούνται αναλόγως σε νεοανοιγόμενο υπολογαριασμό του λογαριασμού 81.00 ή 81.01, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπ' αριθ. 1104968/50/εγκύκλιο.
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο