Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-11-2016 ]

Αριθ. πρωτ.: οικ. ΔΠΠ 3703/ 2016 Στοιχεία τηρούμενου μητρώου αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Γεν. Γραμματείας Βιομηχανίας

(Στοιχεία τηρούμενου μητρώου αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Γεν. Γραμματείας Βιομηχανίας)

Κατηγορία: ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. - Κανόνες αγοράς

Αθήνα, 28/11/2016
Α.Π. : οικ. ΔΠΠ 3703

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
Γεν. Δ/νση Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχου
Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας
Τμήμα Επαλήθευσης Μετρήσεων και Επιθεώρησης Μετρητικών Συστημάτων

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος   
ΤΚ: 101 81, Αθήνα
Πληροφ.: Γ. Νίτσιου
Τηλ.: 210 3893 428
Fax: 210 3893 999
e-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: Στοιχεία τηρούμενου μητρώου αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Γεν. Γραμματείας Βιομηχανίας

Προς διευκόλυνση των διενεργούμενων από τις υπηρεσίες σας ελέγχων για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της ΥΑ Α2-718/28.7.2014 (ΦΕΚ Β' 2090) «Κωδικοποίηση Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ», σάς γνωρίζουμε ότι διατηρούνται στην ιστοσελίδα της Γεν. Γραμματείας Βιομηχανίας (http://www.ggb.gr/el/node/77) τα κάτωθι στοιχεία:

1. Στη διαδρομή: Μητρώα-------Μετρολογία / Σύστημα Παρακολούθησης Εισροών Εκροών Υγρών Καυσίμων-----Μετρητικά Συστήματα Καυσίμων, στοιχεία των εξουσιοδοτημένων συνεργείων του άρθρου 109 ως εξής:
•  Κατάλογος εξουσιοδοτημένων συνεργείων για έλεγχο, ρύθμιση και σφράγιση των συστημάτων μέτρησης ποσότητας.
•  Κατάλογος εξουσιοδοτημένων συνεργείων των λοιπών σημείων πέρα των σημείων ρύθμισης του όγκου.

Εφιστούμε την προσοχή σας ως προς την αντιπαραβολή των Δελτίων Ελέγχου Ρύθμισης και Σφράγισης που φυλάσσονται στο πρατήριο ή στο βυτιοφόρο, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 105 ως άνω ΥΑ, με τους παραπάνω Πίνακες, έτσι ώστε να επιβεβαιώνεται ότι τα συνεργεία, κατά το χρόνο που διενήργησαν τις επί μέρους σφραγίσεις διέθεταν την απαραίτητη εξουσιοδότηση. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα Δελτία Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης είναι άλλα από αυτά για τα οποία έχει δοθεί εξουσιοδότηση επιβάλλονται στα συνεργεία οι κυρώσεις της παρ. 11 του Άρθρου 105 και της παρ. 7 του Άρθρου 106 της ως άνω ΥΑ και στον πρατηριούχο ή το διακινητή που εκμεταλλεύεται το βυτιοφόρο οι κυρώσεις της παρ. 9 του Άρθρου 105 και της παρ. 5 του Άρθρου 106 της ως άνω ΥΑ, ενώ παράλληλα ενημερώνεται η υπηρεσία μας προκειμένου να εφαρμόσει τη διάταξη της παρ. 6 του Άρθρου 109 της ως άνω ΥΑ.

2. Στην ίδια διαδρομή της ιστοσελίδας της Γεν. Γραμματείας Βιομηχανίας: Μητρώα----- Μετρολογία / Σύστημα Παρακολούθησης Εισροών Εκροών Υγρών Καυσίμων------ Μετρητικά Συστήματα Καυσίμων, διατηρούνται στοιχεία γνωστοποίησης των εταιρειών εγκατάστασης του συστήματος εισροών εκροών και των εγκεκριμένων αντλιών - μετρητών καυσίμων ως εξής:
• Κατάλογος εγκαταστατών παρακολούθησης συστήματος εισροών εκροών
• Κατάλογος εγκεκριμένων αντλιών -μετρητών καυσίμων

3. Επιπλέον στη διαδρομή Μητρώα----- Μετρολογία / Σύστημα Παρακολούθησης Εισροών Εκροών Υγρών Καυσίμων-----Πρόστιμα-Κυρώσεις, διατηρούνται στοιχεία των παραβάσεων ως εξής:
• Παραβάσεις του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών υγρών καυσίμων
• Πίνακας επιβληθέντων προστίμων κατά ΔΙΕΠΠΥ
σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 8δ του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (ΦΕΚ Α' 137) και της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4177/2013 (ΦΕΚ Α' 173), αντίστοιχα.

4. Τέλος σάς ενημερώνουμε ότι όλοι οι ανωτέρω κατάλογοι επικαιροποιούνται πλέον μόνο στην ιστοσελίδα της Γεν. Γραμματείας Βιομηχανίας και όχι στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της Γεν. Γραμματείας Εμπορίου/Καταναλωτή.Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Βασίλειος ΜανασήςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο