Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-04-2001 ]

ΠΟΛ.1115/23.4.2001 Εισαγωγή χρηματικού ποσού από τις χώρες κράτη - μέλη της ζώνης του ευρώ για κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης

(Εισαγωγή χρηματικού ποσού από τις χώρες κράτη - μέλη της ζώνης του ευρώ για κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 23 Απριλίου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1040935/721/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
Πληροφορίες: Μ. Μαμάκου
Τηλέφωνο: 3375316

ΠΟΛ.: 1115

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή χρηματικού ποσού από τις χώρες κράτη - μέλη της ζώνης του ΕΥΡΩ για κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης.

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν.2238/1994, ο προϊστάμενος της ΔΟΥ κατά τον προσδιορισμό της διαφοράς μεταξύ του εισοδήματος που δηλώθηκε από το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν και της συνολικής ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης, υποχρεούται να λάβει υπόψη του μεταξύ άλλων την εισαγωγή συναλλάγματος που δεν εκχωρείται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος.

2. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 974/1998 του Συμβουλίου της 3.5.1998, για την εισαγωγή του ευρώ, το ευρώ αντικαθιστά από την 1.1.1999 τα εθνικά νομίσματα των κρατών - μελών που συμμετέχουν στη ζώνη ευρώ και καθιερώνεται ως επίσημο νόμισμά τους.

3. Τα εθνικά νομίσματα κατά το μεταβατικό στάδιο αποτελούν υποδιαιρέσεις του ευρώ και εξακολουθούν να έχουν την ιδιότητα του νόμιμου χρήματος, καθόσον το ευρώ δεν έχει ακόμη τεθεί σε κυκλοφορία με την υλική του μορφή, αλλά υπάρχει σε λογιστική μορφή.

4. Το μεταβατικό στάδιο για τα δώδεκα (12) κράτη - μέλη που έχουν ήδη ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ, λήγει την 31.12.2001.

5. Ύστερα από τα παραπάνω, χρηματικά ποσά που εισάγονται στη χώρα μας με τη μορφή των εθνικών νομισμάτων των έντεκα (11) κρατών - μελών που έχουν ήδη ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ, μέχρι την 31.12.2001, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν.2238/1994


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο