Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-11-2016 ]

Ε.Τ.Α.Α. αριθ. πρωτ.: 149574/23.11.2016 Ενημέρωση σχετικά με την καταβολή των διαφορών ασφαλίστρου α’ εξαμήνου 2012 λόγω μετάταξης σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 και της παρ 5 του άρθρου 20 του Ν.4019/2011

(Ενημέρωση σχετικά με την καταβολή των διαφορών ασφαλίστρου α’ εξαμήνου 2012 λόγω μετάταξης σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 και της παρ 5 του άρθρου 20 του Ν.4019/2011)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αθήνα : 15/11/2016
Αριθ. Πρωτ.:149574/23.11.2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
Ε.Τ.Α.Α
ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ

Θέμα: Ενημέρωση σχετικά με την καταβολή των διαφορών ασφαλίστρου α’ εξαμήνου 2012 λόγω μετάταξης σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 και της παρ 5 του άρθρου 20 του Ν.4019/2011.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 88/19.4.2016 της Διοικούσας Επιτροπής των Τομέων Υγειονομικών έχουν εκδοθεί τα ειδοποιητήρια για τους Νέους Ασφαλισμένους, τα οποία περιλαμβάνουν τις διαφορές ασφαλιστικών εισφορών χρονικού διαστήματος 1/1/2012- 30/6/2012. Επίσης, για όσους υγειονομικούς δεν έχουν εξοφλήσει τις αντίστοιχες διαφορές του χρονικού διαστήματος 1/7/2011 – 31/12/2011, θα περιλαμβάνονται στο ειδοποιητήριο, χωρίς προσαυξήσεις.

Η εξόφληση των εισφορών διενεργείται μέσω Τραπεζικής συναλλαγής (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3863/2010 όπως ισχύει), σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο ατομικό ειδοποιητήριο ασφαλισμένου, το οποίο έχει αναρτηθεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τομέα.

Επισημαίνουμε ότι:

1. Νέοι ασφαλισμένοι είναι όσοι εντάχθηκαν για πρώτη φορά στην κοινωνική ασφάλιση από 1/1/1993 και εκείθεν σύμφωνα με το Ν. 2084/1992.

2. Για τους ασφαλισμένους που έχουν υποβάλλει αίτηση ρύθμισης οφειλών με τις διατάξεις των Ν. 4321/2015 και Ν. 4305/2014, κι έχουν ενημερωθεί για τη ρύθμιση δεν θα εκδοθούν ειδοποιητήρια με τις διαφορές ασφαλίστρου, διότι έχουν ήδη ληφθεί υπόψη κατά την εκκαθάριση του ασφαλιστικού λογαριασμού και καταβάλλονται με δόσεις της εξυπηρετούμενης ρύθμισης.

3. Για τους ασφαλισμένους που έχουν υποβάλει αίτηση για ρύθμιση οφειλών από 1/8/2015 μέχρι σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 κι έχουν ενημερωθεί για τη ρύθμιση δεν θα εκδοθούν ειδοποιητήρια με τις διαφορές διότι έχουν ληφθεί υπόψη κατά την εκκαθάριση του ασφαλιστικού λογαριασμού και καταβάλλονται με δόσεις της εξυπηρετούμενης ρύθμισης.


Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΑ/ΤΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο