Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-04-2001 ]

ΠΟΛ.1112/23.4.2001 Παράταση χρόνου ισχύος παραγγελίας, για την αγορά νέων ή την αναβάθμιση φορολογικών ταμειακών μηχανών (φ.τ.μ.) με δυνατότητα διπλής αναγραφής τιμών

(Παράταση χρόνου ισχύος παραγγελίας, για την αγορά νέων ή την αναβάθμιση φορολογικών ταμειακών μηχανών (φ.τ.μ.) με δυνατότητα διπλής αναγραφής τιμών)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 23 Απριλίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1040817/157/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Β΄- Γ΄
Β. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΠΟΛ.: 1112

ΘΕΜΑ: Παράταση χρόνου ισχύος παραγγελίας, για την αγορά νέων ή την αναβάθμιση φορολογικών ταμειακών μηχανών (φ.τ.μ.), με δυνατότητα διπλής αναγραφής τιμών.

1040817/157/0015/

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.2842/2000 (ΦΕΚ 207/Α') "Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (Ε.Κ.) αριθ. 1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του Ευρώ".

2. Τις διατάξεις του άρθρου 38, περ. δ' του Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ 84/Α').

3. Την υπ' αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

4. Την υπ' αριθ. 303/5.5.2000 (ΦΕΚ 594/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης "περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης".

5. Την υπ' αριθ. Ζ1-412/30.10.2000 (ΦΕΚ 1392/Β') κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών "Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη διπλή αναγραφή των τιμών και άλλων χρηματικών ποσών και την εμφάνιση των συναλλαγών ή άλλων πράξεων σε ευρώ στα φορολογικά βιβλία και στοιχεία".

6. Την ανάγκη ομαλής λειτουργίας της αγοράς, με την εξισορρόπηση ζήτησης και προσφοράς φορολογικών ταμειακών μηχανών (φ.τ.μ.) που να ανταποκρίνονται στην απαίτηση διπλής αναγραφής τιμών.

7. Οτι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Μεταθέτουμε την ημερομηνία που ορίζεται στις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 8 της υπ' αριθ. Ζ1-412/30.10.2000 κοινής υπουργικής απόφασης, για όσους απαιτείται να προσαρμόσουν τις χρησιμοποιούμενες φ.τ.μ. ή συστήματα ή να αποκτήσουν νέους τύπους, ώστε να δύνανται να ανταποκριθούν στην απαίτηση διπλής αναγραφής του συνολικού ποσού συναλλαγής, από 30.4.2001 στις 30.6.2001.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1.5.2001.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο