Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-02-2003 ]

ΠΟΛ.1030/21.2.2003 Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του N.3037/2002 (Απαγόρευση Παιγνίων) .

(Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του N.3037/2002 (Απαγόρευση Παιγνίων) .)

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2003
Αριθμ.Πρωτ.:1016993/225/Τ.&Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΆ

ΠΟΛ 1030

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του N.3037/2002 (Απαγόρευση Παιγνίων).

Με το έγγραφο μας 1098530/1600/Τ.&Ε.Φ./ ΠΟΛ.1267/29.11.2002 , δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν.3037/2002 (Απαγόρευση Παιγνίων).

Ειδικότερα, σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, προκειμένου να επιστραφεί στους δικαιούχους το ποσοστό του τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3037/2002 (τα 5/12 του τέλους που αφορά το έτος 2002), απαιτείται, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών, και η προσκόμιση, από τους δικαιούχους, πιστοποιητικού από αρμόδια Δικαστική Αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι σε βάρος του εκμεταλλευτή των παιγνιομηχανημάτων δεν υπάρχει καταδίκη ή δεν εκκρεμεί δίωξη για παράβαση της περί παιγνίων νομοθεσίας (περ. ε').

Όπως μας γνώρισε ή Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών με το έγγραφο 9424/18-2-2003, η χορήγηση του πιστοποιητικού αυτού είναι αδύνατη. Για το λόγο αυτό προτείνει την αντικατάσταση του με το Δελτίο Ποινικού Μητρώου.

Ενόψει των ανωτέρω, για τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων επιστροφής του ποσοστού του τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3037/2002 δεν θα απαιτείτε από τους δικαιούχους την προσκόμιση του πιστοποιητικού της περίπτωσης ε' του ανωτέρω εγγράφου μας, αλλά Δελτίο Ποινικού Μητρώου. Σε περίπτωση, βέβαια, που έχει προσκομισθεί ή θα προσκομισθεί το ανωτέρω πιστοποιητικό, δεν θα απαιτείτε Δελτίο Ποινικό Μητρώου.


 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο