Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-11-2016 ]

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ 1158944ΕΞ 2016/4.11.2016 Διευκρινίσεις επί του κωδικού συνημμένων εγγράφων «1860: Σύμβαση έργου/παροχής υπηρεσιών - Ναυλοσύμφωνο» του Πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ της υπ' αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1151184 ΕΞ 2016/20.10.2016 ΕΔΥΟ

(Διευκρινίσεις επί του κωδικού συνημμένων εγγράφων «1860: Σύμβαση έργου/παροχής υπηρεσιών - Ναυλοσύμφωνο» του Πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ της υπ' αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1151184 ΕΞ 2016/20.10.2016 ΕΔΥΟ)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

ΑΔΑ: ΔΔΘΤΟΚ Γ 1158944ΕΞ 2016
Αθήνα, 4/11/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ' - ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ε. Μυλωνά / Α. Χρονά
Τηλέφωνο: 210 6987502
Fax: 210 6987504
e-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί του κωδικού συνημμένων εγγράφων «1860: Σύμβαση έργου/παροχής υπηρεσιών - Ναυλοσύμφωνο» του Πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ της υπ' αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1151184 ΕΞ 2016/20.10.2016 ΕΔΥΟ.

Σε συνέχεια της εν θέματι σχετικής ΕΔΥΟ και προτάσεων που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας αναφορικά με την αντιμετώπιση της δυσχέρειας υποβολής ορισμένων δικαιολογητικών εγγράφων του κωδικού «1860: Σύμβαση έργου/παροχής υπηρεσιών - Ναυλοσύμφωνο» και ιδίως του ναυλοσυμφώνου και λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 108 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου, σύμφωνα με τις οποίες το ναυλοσύμφωνο δύναται να αντικατασταθεί από τη φορτωτική ή έγγραφο που αποδεικνύει την παραλαβή του εμπορεύματος προς φόρτωση, διευκρινίζεται ότι για τις κατηγορίες των φορτηγών πλοίων (04), δεξαμενόπλοιων (05) και λοιπών πλοίων (14), όταν δεν παρέχεται δυνατότητα υποβολής σύμβασης έργου/παροχής υπηρεσιών - Ναυλοσυμφώνου, δύναται κατά τον εφοδιασμό με καύσιμα με απαλλαγή από τον ΕΦΚ να γίνουν επίσης αποδεκτά τα ακόλουθα:

1. φορτωτική ναυτιλιακών μεταφορών (Bill of Lading) με κωδικό «1903» ή δηλωτικό φορτίου με κωδικό «1821» ή Cargo Manifest με κωδικό «1876» για τις περιπτώσεις πλοίων που μεταφέρουν φορτίο ή

2. δήλωση του πλοιοκτήτη ή πλοιάρχου ή διαχειριστή πλοίου ή του ναυλωτή μέσω του ναυτικού πράκτορα για τις περιπτώσεις φορτηγών πλοίων/δεξαμενόπολοιων τα οποία τελούν υπό χρονοναύλωση (time charter) και παρέχουν άμεση παροχή υπηρεσίας σε τρίτους έναντι αμοιβής, ως συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι με κωδικό «1877» ή

3. δήλωση του πλοιοκτήτη ή πλοιάρχου ή διαχειριστή ή ναυλωτή του πλοίου μέσω του ναυτικού πράκτορα για τις περιπτώσεις φορτηγών πλοίων/δεξαμενόπλοιων που διέρχονται «transit» και δηλώνουν προορισμό συγκεκριμένο λιμάνι του εξωτερικού, με σκοπό την ανάληψη έργου έναντι αμοιβής ή την παραλαβή εμπορευμάτων, ως συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ με κωδικό «1878». Επισυνάπτεται τροποποιημένο το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της εν θέματι ΕΔΥΟ ως προς τις κατηγορίες των φορτηγών πλοίων (04), δεξαμενόπλοιων (05) και λοιπών πλοίων (14).


Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο