Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-11-2016 ]

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1158919 ΕΞ 2016 Απαλλαγή Προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος από τα καθήκοντά του

(Απαλλαγή Προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος από τα καθήκοντά του)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 03 Νοεμβρίου 2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΔΑΔ Γ 1158919 ΕΞ 2016
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ' ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ και ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση:Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Σ. Διγώνη
Τηλέφωνο:210- 33.75.194
Fax:210- 33.75.990
e-mail:[email protected]

ΘΕΜΑ: «Απαλλαγή Προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος από τα καθήκοντα του»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του στοιχείου 2 της υποπερίπτωσης α' της περίπτωσης 4, της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α' 222), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4389/2016 (Α'94)

3. Τις διατάξεις άρθρου 31 του ν. 4369/2016 (Α' 33), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 111/2014 (Α'178) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

5. Την αρ.1/20.01.2016 (ΦΕΚ 18/Υ0ΔΔ/20.01.2016) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

6. Την υπ' αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β'130 και 372) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

7. Την υπ'αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1002793 ΕΞ 2016/12.01.2016 Απόφαση τοποθέτησης προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου Β' και Γ' του Κέντρου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π.) του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

8. Την υπ'αριθμ. 23676/19-10-2016 αίτηση παραίτησης του Ιωάννη Κούτρα από τα καθήκοντά του ως Προϊσταμένου Τμήματος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

9. Α. Απαλλάσσουμε τον υπάλληλο ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΥΤΡΑ του ΑΝΔΡΕΑ του κλάδου ΠΕ/Α Εφοριακών (Α.Μ. 264911) από τα καθήκοντά του ως Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου Γ' του Κέντρου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π.), που ασκεί από 15/01/2016 σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1002793 ΕΞ 2016/12.01.2016 Απόφαση τοποθέτησης προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου Β' και Γ' του Κέντρου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π.) του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Β. Η εν λόγω απόφαση έχει άμεση ισχύ από την κοινοποίηση της παρούσης ενυπόγραφα στον αναφερόμενο υπάλληλο, με την υποχρέωση αποστολής στην Υπηρεσία μας του σχετικού αποδεικτικού επίδοσης
O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο