Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-11-2016 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2014 ΕΞ 30.9.2016 Αντιμετώπιση τέλους επιτηδεύματος στις Κ.Α.Χ. πολύ μικρών οντοτήτων (β.6)

(Αντιμετώπιση τέλους επιτηδεύματος στις Κ.Α.Χ. πολύ μικρών οντοτήτων (β.6))

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 30.09.2016
Αριθμ. Πρωτ.: 2014 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2014/2016

ΘΕΜΑ: «Αντιμετώπιση τέλους επιτηδεύματος στις Κ.Α.Χ. πολύ μικρών οντοτήτων (β.6)»


ΕΡΩΤΗΜΑ

Σας επισυνάπτω την αντίστοιχη κατάσταση σε περίπτωση που μπορεί να βοηθήσει στην απάντησή σας επί πραγματικού. Η ερώτησή μου είναι πώς ακριβώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε το τέλος επιτηδεύματος νομικών προσώπων προκειμένου να είναι ορθή η Κ.Α.Χ. και να συνάδει με την πραγματικότητα. Στην κατάσταση που σας επισύναψα δεν αναφέρεται στα ποσά το τέλος επιτηδεύματος το οποίο είναι 1000€. Η ερώτηση μου είναι εάν θα πρέπει να το εντάξουμε το τέλος επιτηδεύματος σε κάποιο κονδύλι όπως

Έξοδα και ζημίες, εάν θα πρέπει να δημιουργήσουμε κάποιο νέο κονδύλι που πιθανών να μου προτείνατε και εάν αυτό είναι σωστό γιατί ενώ περιμένουμε ότι θα βεβαιωθεί αφού υποβάλλουμε την δήλωση όταν συντάσσουμε τις Κ.Α.Χ. ,δηλαδή μέχρι την υποβολή της δήλωσης δεν έχει βεβαιωθεί αυτό το τέλος, ή εάν εν τέλει πρέπει να δημιουργήσουμε δύο ξεχωριστές καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης με λογιστική και φορολογική βάση όπου αυτό το τέλος θα είναι μόνιμη διαφορά αλλά έτσι θα συνάδει με την πραγματικότητα γιατί στην ουσία οι εταίροι δεν θα μοιραστούν το αποτέλεσμα μετά φόρου ανάλογα με το ποσοστό τους που είναι 10.036,42€ αλλά θα κληθούν αντίστοιχα να πληρώσουν το τέλος επιτηδεύματος δηλαδή μείον 1.000€ στο σύνολο.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Βάσει της αρχής του δουλευμένου, το τέλος επιτηδεύματος είναι έξοδο της χρήσεως που αφορά (κλειόμενη χρήση) και όχι της χρήσεως στην οποία πληρώνεται.

Συνεπώς αναγνωρίζεται και βαρύνει την κατάσταση αποτελεσμάτων της κλειόμενης χρήσης, στο κονδύλι «Λοιπά έξοδα και ζημίες».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο