Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-10-2016 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1789 ΕΞ 31.8.2016 Σύνταξη Κατάστασης Αποτελεσμάτων σε οικοδομική οντότητα

(Σύνταξη Κατάστασης Αποτελεσμάτων σε οικοδομική οντότητα)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 31.08.2016
Αριθμ. Πρωτ.: 1789 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 1789/2016

ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Κατάστασης Αποτελεσμάτων σε οικοδομική οντότητα»


ΕΡΩΤΗΜΑ

Πολύ μικρή οντότητα του άρθρου 1 παρ. (2γ) του Ν 4308/2014 με απλογραφικά λογιστικά αρχεία και νομική μορφή Ο.Ε με δραστηριότητα οικοδομική, έχει πουλήσει τον Νοέμβριο 2015 ένα διαμέρισμα αξίας 260.000,00 του οποίου η αντικειμενική αξία είναι 358.574,98.

Το διαμέρισμα έχει ολοκληρωθεί κατά 92% σε προηγούμενες χρήσης. Μέσα στο 2015 έγιναν λίγες μόνο δαπάνες αξίας 3.500,00, ποσοστό 2%.

Παραμένει όμως ημιτελές και θα ολοκληρωθεί με ευθύνη της εταιρείας μέσα στο 2016 οπότε και θα παραδοθεί στον αγοραστή.

Στην πολυκατοικία στην οποία υπάρχει αυτό το διαμέρισμα υπήρχαν και άλλα διαμερίσματα τα οποία έχουν πουληθεί πριν ΕΛΠ και υπάρχει ακόμη ημιτελές ένα διαμέρισμα το οποίο θα ολοκληρωθεί στις επόμενες χρήσης.

Με βάση τον κώδικα φορολογίας Ν.4172/2013 το συγκεκριμένο εισόδημα θα φορολογηθεί στην χρήση 2016 οπότε και θα καταστεί δεδουλευμένο φορολογικά (ολοκλήρωση και παράδοση).

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

1) Θα κάνω εγγραφή στα βιβλία μου της αξίας της πώλησης 260.000,00 στην χρήση 2015 και Θα συμπεριλάβω στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης την αξία αυτή της πώλησης (260.000,00);

2) Θα κάνω εφαρμογή της μεθόδου του ποσοστού ολοκλήρωσης (για να βρω το ανάλογο έσοδο) και θα κάνω εγγραφή στα βιβλία μου και στην κατάσταση αποτελεσμάτων το ανάλογο αυτό ποσοστό;

3) Στην εφαρμογή της μεθόδου του ποσοστού ολοκλήρωσης θα υπολογίσω το αναλογών έσοδο με βάση το ποσοστό δαπανών της χρήσης 2015 δηλ. το 2% των δαπανών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1. Με βάση την παράγραφο 25.4.7 της λογιστικής οδηγίας για την εφαρμογή του Ν.4038/2014, οι πολύ μικρές οντότητες της παρ. 2γ του νόμου, μπορούν να μην εφαρμόζουν την μέθοδο του ποσοστού ολοκλήρωσης και να εφαρμόζουν την μέθοδο της ολοκλήρωσης.

2. Για τις φορολογικές πτυχές του ερωτήματος αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο