Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-10-2016 ]

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Γ99/1/ 104/ 24.10.2016 Έλεγχος ασφάλισης σε εργοδότες της ασφαλιστικής περιοχής του Υποκαταστήματος Βέροιας (επικαιροποίηση εργοδοτών). Επέκταση του ελέγχου και σε εργοδότες της ασφαλιστικής περιοχής του Υποκαταστήματος Νάουσας

(Έλεγχος ασφάλισης σε εργοδότες της ασφαλιστικής περιοχής του Υποκαταστήματος Βέροιας (επικαιροποίηση εργοδοτών). Επέκταση του ελέγχου και σε εργοδότες της ασφαλιστικής περιοχής του Υποκαταστήματος Νάουσας)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 24/10/2016
Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/104

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 240-241
FAX : 210 52 23 228
E - mail : [email protected]
Ταχ. Διεύθυνση : Αγίου Κωνσταντίνου 8
102 41 Αθήνα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Έλεγχος ασφάλισης σε εργοδότες της ασφαλιστικής περιοχής του Υποκαταστήματος Βέροιας (επικαιροποίηση εργοδοτών). Επέκταση του ελέγχου και σε εργοδότες της ασφαλιστικής περιοχής του Υποκαταστήματος Νάουσας.


ΣΧΕΤ. Το υπ. αρ. Γ99/1/33/2.3.2015 Γενικό Έγγραφό μας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα σχετικών ελέγχων της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Υπηρεσιών Ασφάλισης κρίνουμε αναγκαία την τροποποίηση του ανωτέρω Γενικού Εγγράφου μας, ώστε:

α) να επικαιροποιηθεί ο κατάλογος των υπό έλεγχο εργοδοτών της ασφαλιστικής περιοχής του Τοπικού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Βέροιας και

β) να επεκταθεί ο έλεγχος σε εργοδότες της ασφαλιστικής περιοχής του Τοπικού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Νάουσας.

Συγκεκριμένα, οι αρμόδιες υπηρεσίες μας, κατά την ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης για τη διεκπεραίωση συνταξιοδοτικού αιτήματος (ανεξάρτητα εάν το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. είναι απονέμων ή συμμετέχων φορέας) ή για τη χορήγηση προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης, θα πρέπει οπωσδήποτε να ζητούν έλεγχο από τα Τοπικά Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Βέροιας ή Νάουσας, όταν τα προσκομιζόμενα αποδεικτικά ασφάλισης (ασφαλιστικά βιβλιάρια, αποφάσεις αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης κατόπιν Υ.Δ.Α.Α.Β. ή λόγω μη επικόλλησης αγορασθέντων ενσήμων) αφορούν απασχόληση που φέρεται να παρασχέθηκε στους κάτωθι εργοδότες: 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ

1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ (ΑΓΜ: 000857)
2. Ε.Α.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ (ΑΓΜ: 0004)
3. ΕΤΕΑΠ - ΑΓΡΕΑΞ Α.Ε. (ΑΓΜ: 1883)
4. ΕΛΕΓΚΑΝΤ ΕΠΕ -ΤΖΙΜΑΡΑΚΑΣ Σ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ (ΑΓΜ: 003278)
5. ΤΖΙΜΑΡΑΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΓΜ: 002938)
6. ΚΕΓΕ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ (ΑΓΜ: 001607)
7. Σ. ΣΚΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ή ΣΚΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε. (ΑΓΜ: 001926)
8. ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ή ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ Α.-ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ Δ. Ο.Ε. (ΑΓΜ: 005101)
9. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΑΓΜ: 000193)
10. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜ.-ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡ. (ΑΓΜ: 002699)

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. ΝΑΟΥΣΑΣ

1. ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΦΡΟΥΤ Α.Ε. (ΑΓΜ: 001969)
2. ΑΦΟΙ Ν. ΚΕΣΙΔΗ CROM Ο.Ε. (ΑΓΜ: 001492)
3. ΙΟΥΛΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε (ΑΓΜ: 000832)
4. ΒΕΡΜΙΟΝ ΝΑΟΥΣΑ (ΑΓΜ: 000714)
5. Κ. ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ και ΣΙΑ Ε.Π.Ε. (ΑΓΜ: 001603)
6. ΠΕΛΛΑ ΟΛΥΜΠΟΣ (ΑΓΜ: 001793)
7. VELAN Α.Ε. (ΑΓΜ: 002593)
8. ΚΟΥΝΤΗΣ Α.Ε. (ΑΓΜ: 002222)
9. ΤΣΙΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΑΓΜ: 002943)
10. ΤΣΙΤΣΗΣ Α.Ε. (ΑΓΜ: 003022)

Η ανωτέρω καταγραφή των εργοδοτών, δεν είναι περιοριστική, αφού τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν έλεγχο και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση το κρίνουν αναγκαίο.

Κάθε παραβατική συμπεριφορά πρέπει να γνωστοποιείται άμεσα στην οικεία Εισαγγελική Αρχή, με παράλληλη ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών μας (Γ.Ε. Γ99/1/98/12.9.2007).

Εφόσον συντρέχουν λόγοι ανάκλησης / τροποποίησης διοικητικών πράξεων, που αφορούν οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας, οι απαιτούμενες ενέργειες πρέπει να ολοκληρώνονται κατ' απόλυτη προτεραιότητα.ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ-ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο