Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-04-2001 ]

ΠΟΛ.1091/5.4.2001 Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 64 ν.2637/1998 κατά την αγορά αγροτικών εκτάσεων - διόρθωση της αριθ. 1101490/451/8.11.00 ΠΟΛ.1267 εγκυκλίου.

(Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 64 ν.2637/1998 κατά την αγορά αγροτικών εκτάσεων - διόρθωση της αριθ. 1101490/451/8.11.00 ΠΟΛ.1267 εγκυκλίου. )

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 5 Απριλίου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1036444/151/Β0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'
Τηλέφωνα: 3253757, 3253762

ΠΟΛ.: 1091

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 64 ν.2637/1998 κατά την αγορά αγροτικών εκτάσεων - διόρθωση της αριθ. 1101490/451/8.11.00 ΠΟΛ.1267 εγκυκλίου.

Με την αριθ. 1101490/451/8.11.00 ΠΟΛ.12678.11.2000 εγκύκλιο, παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 64 του ν.2637/1998. Επειδή στην ανωτέρω εγκύκλιο το παράδειγμα (Ε) είναι λανθασμένο, αναδιατυπώνεται ως εξής:

Ε. Αγρότης ηλικίας 30 ετών αγοράζει 120 στρέμματα γεωργικής έκτασης συνολικής αξίας 120.000.000 δρχ.

Για την αγορά αυτή θα καταβληθεί φόρος ως εξής:

120 στρέμματα Χ 1.000.000 δρχ. (αξία ανά στρέμμα) = 120.000.000 δρχ.

Επειδή το σύνολο της αγοραζόμενης έκτασης υπερβαίνει τα 100 στρέμματα που θέτει ο ν.2520/1997, θα τύχει απαλλαγής για το 75% της αξίας των 100 στρεμμάτων και για τα πλέον των εκατό (100), είκοσι (20) στρέμματα, θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του ν.2637/1998.

Έτσι:

100 στρέμματα επί 1.000.000 δρχ. = 100.000.000 δρχ. Χ 75% = 75.000.000 δρχ. (απαλλασσόμενη αξία)

100.000.000 δρχ - 75.000.000 δρχ = 25.000.000 δρχ Χ 11% = 2.750.000 δρχ.

20 στρέμματα Χ 1.000.000 δρχ. = 20.000.000 Χ 11% = 2.200.000 : 2 = 1.100.000 δρχ.

Άρα θα καταβληθεί φόρος ως εξής:

2.750.000 δρχ + 1.100.000 δρχ. = 3.850.000 δρχ. πλέον 3% υπέρ δήμων και κοινοτήτων.   

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΚΡΥΣΤΑ ΜΙΧΑΛΑΚΕΑ ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο