Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-04-2001 ]

ΠΟΛ.1089/4.4.2001 Κωδικογράφηση και αποσυσχέτιση των Εντύπων Ε3 και Ε9 από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2001

(Κωδικογράφηση και αποσυσχέτιση των Εντύπων Ε3 και Ε9 από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2001 )

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 4 Απριλίου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1036164/628/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
Τηλέφωνο: 3375315, 3375314, 3375316

ΠΟΛ.: 1089

ΘΕΜΑ: Κωδικογράφηση και αποσυσχέτιση των εντύπων Ε3 και Ε9 από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικον. έτους 2001.

1036164/628/Α0012/ΠΟΛ.1089/4.4.2001

Αναφορικά με το θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:


1. Αρχικά πρέπει να ελέγχεται αν μεταφέρθηκαν σωστά τα δεδομένα από το Εντυπο Ε3 στο Εντυπο Ε1. Περαιτέρω, στον Κωδ. 004 της πρώτης σελίδας του Εντύπου Ε3 θα συμπληρώνεται ο αριθμός της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού ή νομικού προσώπου, κατά περίπτωση (Εντυπα Ε1 ή Ε5). Εάν στην υποβληθείσα δήλωση υπάρχουν Εντυπα Ε3 και των δύο συζύγων, τότε και στα δύο Ε3, δηλαδή του υπόχρεου και της συζύγου του, θα αναγράφεται ο ίδιος αριθμός δήλωσης, εφόσον ένα είναι το Ε1 και για τους δύο συζύγους, με την ένδειξη /1 ή /2 του συζύγου ή της συζύγου, αντίστοιχα. Στη συνέχεια παρακαλούμε να αποσυσχετίσετε το ένα αντίτυπο του εντύπου αυτού.

2. Για την κωδικογράφηση του Εντύπου Ε9 ισχύουν οι οδηγίες που δόθηκαν με την υπ' αριθ. 1042676/716/Α0012/ΠΟΛ.1101/31.3.1998 διαταγή μας. Στο τετραγωνίδιο με την ένδειξη "Αριθμός δήλωσης" θα μεταφέρετε τον αριθμό δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και στη συνέχεια θα αποσυσχετίσετε το ένα αντίτυπο.


3. Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι, όπως αναφέρουμε και στην υπ' αριθ. 1019094/324/Α0012/ΠΟΛ.1047/21.2.2001 διαταγή μας, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την παραλαβή και κωδικογράφηση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2001, στη ΓΓΠΣ θα σταλούν μόνο τα έντυπα των δηλώσεων (Εντυπο Ε1) μαζί με το Εντυπο Ε14, το οποίο θα συρράπτεται με τη δήλωση. Ειδικά για τις ΔΟΥ που δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα TAXIS, θα συρράπτεται και το Εντυπο Μ1. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο