Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-03-2001 ]

ΠΟΛ.1077/27.3.2001 Προθεσμία υποβολής ανακλητικών δηλώσεων για διαχείριση που έληξε μέχρι 30.11.2000 - Φορολόγηση των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης που εκτελούν διεθνείς μεταφορές

(Προθεσμία υποβολής ανακλητικών δηλώσεων για διαχείριση που έληξε μέχρι 30.11.2000 - Φορολόγηση των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης που εκτελούν διεθνείς μεταφορές )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1032900/583/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑ Α΄
Τηλέφωνο: 3375317, 3375318

ΠΟΛ.: 1077

ΘΕΜΑ: Προθεσμία υποβολής ανακλητικών δηλώσεων για διαχείριση που έληξε μέχρι 30 Νοεμβρίου 2000. Φορολόγηση των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης που εκτελούν διεθνείς μεταφορές.
1032900/583/Α0012/ΠΟΛ.1077/27.3.2001

Σχετικά με τα πιο πάνω, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.2789/2000, ορίζεται ότι τα καθαρά εισοδήματα των επιχειρήσεων πώλησης ή παραγωγής ή προκειμένου για μικτές επιχειρήσεις του κλάδου πώλησης ή παραγωγής, που προκύπτουν από το λογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων τους, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.2238/1994, δεν μπορεί να είναι ανώτερα από τα καθαρά κέρδη που προσδιορίζονται εξωλογιστικά, προσαυξημένα κατά ποσοστό 50%.

Οι παραπάνω διατάξεις οι οποίες, σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου και νόμου, ίσχυαν μόνο για τη χρήση 1999, παρατάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 4 του Ν.2873/2000 μέχρι 31.12.2003.

2. Υστερα από τα παραπάνω, γίνεται δεκτό οι υπόχρεοι της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994, που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους μέσα στο έτος 2000, εφόσον ήδη έχουν υποβάλει την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε5) χωρίς να εφαρμόσουν τις παραπάνω διατάξεις, μπορούν να υποβάλουν συμπληρωματικές δηλώσεις μέχρι 15.5.2001, προσδιορίζοντας τα κέρδη τους σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

3. Τέλος επισημαίνεται ότι, με τις διατάξεις της παρ. 26 του άρθρου 5 του νέου Ν.2892/2001, οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περ. β' της παρ. 5 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994, με τις οποίες προβλέπεται προσαύξηση των ποσών φορολόγησης των επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης που εκτελούν διεθνείς μεταφορές κατά ποσοστό 25%, δεν εφαρμόζονται για τις χρήσεις 1999 και 2000.
 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο