Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-10-2016 ]

Αριθ. πρωτ.: 2027/0007946/ 2016 Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από γυναικείους αγροτικούς συνεταιρισμούς

(Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από γυναικείους αγροτικούς συνεταιρισμούς)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 19 Σεπ. 2016
Αριθ. Πρωτ: /2027/0007946

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Α. Χατζαλή
Τηλέφωνο: 2103224878
FAX: 2103235135

Σε απάντηση  ερώτησης που κατέθεσε η βουλευτής κ. Κ. Μάρκου, σας γνωρίζουμε ότι:

Βάσει των αναφερομένων στις ΠΟΛ.1047/12.2.2015 και ΠΟΛ.1003/31.12.2014 και όπως διευκρινίστηκε και με το με Α.Π. ΔΕΑΦΑ 1075426 ΕΞ 2015/2.6.2015 έγγραφο, οι επιπλέον αμοιβές που λαμβάνουν αγρότισσες που ανήκουν σε γυναικείους συνεταιρισμούς, πέραν των κερδών τους ως μέλη του συνεταιρισμού, εξαιτίας της περιστασιακής τους απασχόλησης στο συνεταιρισμό για την παρασκευή παραδοσιακών προϊόντων, και προκειμένου μόνο για θέματα φορολόγησής τους, υπάγονται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και φορολογούνται με την κλίμακα της παρ.1 του άρθρου 15 του ν.4172/2013.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο